LCD 16x04 Ký Tự (2)

List product List gallery

LCD 1604 Nền Xanh Lá Chữ Đen

16x04 ký tự, nguồn: 5VDC

102,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

LCD 1604 Nền Xanh Lá Chữ Đen

LCD 1604 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V

16x04 ký tự, nguồn: 5VDC

97,000 đ/Cái

Hàng còn: 124 Cái

LCD 1604 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V
Chat