LCD 16x02 Ký Tự (5)

List product List gallery

LCD 1602 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 3.3V

16x02 ký tự, nguồn: 3.3VDC

32,000 đ/Cái

Hàng còn: 177 Cái

LCD 1602 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 3.3V

Giá Đỡ LCD 1602

Giá đỡ LCD 1602 Xanh lá và Xanh dương

24,000 đ/Cái

Hết hàng

Giá Đỡ LCD 1602

LCD 1602 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V

16x02 ký tự, nguồn: 5VDC

28,500 đ/Cái

Hàng còn: 224 Cái

LCD 1602 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V

LCD 1602 Nền Vàng Xanh Chữ Đen 3.3V

16x02 ký tự, nguồn: 3.3VDC

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

LCD 1602 Nền Vàng Xanh Chữ Đen 3.3V

LCD 1602 Nền Vàng Xanh Chữ Đen

16x02 ký tự, nguồn: 5VDC

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 226 Cái

LCD 1602 Nền Vàng Xanh Chữ Đen
Chat