LCD 16x01 Ký Tự (1)

List product List gallery

LCD 1601 Nền Vàng Xanh Chữ Đen 5V

16x01 ký tự, nguồn: 5VDC

46,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 1601 Nền Vàng Xanh Chữ Đen 5V
Chat