LCD 128x64 Ký Tự (3)

List product List gallery

KS0108 LCD 12864 Nền Xanh Dương Chữ Trắng

Nguồn: 5VDC, khu vực hiển thị: 72 x 40mm

158,000 đ/Cái

Hết hàng

KS0108 LCD 12864 Nền Xanh Dương Chữ Trắng

LCD 12864 Nền Xanh Lá Chữ Đen

128x64 ký tự, nguồn: 5VDC

108,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

LCD 12864 Nền Xanh Lá Chữ Đen

LCD 12864 Nền Xanh Dương Chữ Trắng

128x64 ký tự, nguồn: 5VDC

112,000 đ/Cái

Hàng còn: 153 Cái

LCD 12864 Nền Xanh Dương Chữ Trắng
Chat