Khớp Nối Dây (35)

List product List gallery

X3-0312 Đầu Nối Dây 3A 12 Cực

3A/380V, 12 cổng, nhựa PA66 105℃
OEM

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

X3-0312 Đầu Nối Dây 3A 12 Cực

PCT-214 Khớp Nối Dây 4 Khe Thông Nhau

32A/400V, dây 28~12 AWG
OEM

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 229 Cái

PCT-214 Khớp Nối Dây 4 Khe Thông Nhau

Khớp Nối Dây Điện Thoại K3

Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Dây Điện Thoại K3

Khớp Nối Dây Điện Thoại K2

Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Dây Điện Thoại K2

HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG

10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 303 Cái

HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG

HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG

15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 475 Cái

HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG

HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG

23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 786 Cái

HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG

HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG

15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1252 Cái

HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG

HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG

10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 325 Cái

HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG

T4-104 Khớp Nối Dây

15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
OEM

10,000 đ/Cái

Hết hàng

T4-104 Khớp Nối Dây

Khớp Nối Dây LED SMD 5Pin 12mm

Nguồn: 12-24V, Dòng <5A
OEM

12,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Dây LED SMD 5Pin 12mm

Khớp Nối Dây LED SMD 4Pin 10mm

Nguồn: 12-24V, Dòng <5A
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Dây LED SMD 4Pin 10mm

Khớp Nối Dây LED SMD 2Pin 10mm

Nguồn: 12-24V, Dòng <5A
OEM

10,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Dây LED SMD 2Pin 10mm

Khớp Nối Dây LED SMD 2Pin 8mm

Nguồn: 12-24V, Dòng <5A
OEM

10,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Dây LED SMD 2Pin 8mm

CWC-BL Khớp Nối Dây

Tiết diện dây: 16-14AWG, 0.75-2.5mm2
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

CWC-BL Khớp Nối Dây

805P3 Khớp Nối Dây

Tiết diện dây: 12-10AWG, 2.5-4.0mm2
OEM

2,500 đ/Cái

Hết hàng

805P3 Khớp Nối Dây

CWC-RE Khớp Nối Dây

Tiết diện dây: 22-18AWG, 0.5-1mm2
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

CWC-RE Khớp Nối Dây

JK-201-A Khớp Nối Dây

Dây đơn: 1.0-2.5mm2, Dây nhiều lõi: 0.5-2.5mm2, Nguồn: 400V/24A
OEM

9,500 đ/Cái

Hết hàng

JK-201-A Khớp Nối Dây

JK-101-A Khớp Nối Dây

Dây đơn: 1.0-2.5mm2, Dây nhiều lõi: 0.5-2.5mm2, Nguồn: 400V/24A
OEM

4,500 đ/Cái

Hết hàng

JK-101-A Khớp Nối Dây

PCT-104D Khớp Nối Dây

Dây đơn: 0.75-6.0mm2, Dây nhiều lõi: 2.5-4.0mm2, Nguồn: 400V/24A
OEM

3,900 đ/Cái

Hết hàng

PCT-104D Khớp Nối Dây

PCT-108 Khớp Nối Dây

Dây đơn: 0.75-2.5mm2, Dây nhiều lõi: 1.5-2.5mm2, Nguồn: 400V/24A
OEM

4,400 đ/Cái

Hết hàng

PCT-108 Khớp Nối Dây

PCT-106 Khớp Nối Dây

Tiết diện dây: 0.75-2.54mm2, 18-12AWG, Nguồn: 250V/24A
OEM

3,900 đ/Cái

Hết hàng

PCT-106 Khớp Nối Dây

PCT-102 Khớp Nối Dây

Dây đơn: 0.75-2.5mm2, Dây nhiều lõi: 1.5-2.5mm2, Nguồn: 400V/24A
OEM

1,900 đ/Cái

Hết hàng

PCT-102 Khớp Nối Dây

PCT-103 Khớp Nối Dây

Dây đơn: 0.75-2.5mm2, Dây nhiều lõi: 1.5-6mm2, Nguồn: 400V/24A
OEM

3,500 đ/Cái

Hết hàng

PCT-103 Khớp Nối Dây

PCT-104 Khớp Nối Dây

Dây đơn: 0.75-2.5mm2, Dây nhiều lõi: 1.5-2.5mm2, Nguồn: 400V/24A
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 638 Cái

PCT-104 Khớp Nối Dây

PCT-215 Khớp Nối Dây 5 Khe

32A/400V, dây 28~12 AWG
OEM

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 264 Cái

PCT-215 Khớp Nối Dây 5 Khe

PCT-213 Khớp Nối Dây 3 Khe Thông Nhau

32A/400V, dây 28~12 AWG
OEM

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

PCT-213 Khớp Nối Dây 3 Khe Thông Nhau

PCT-212 Khớp Nối Dây 2 Khe Thông Nhau

32A/400V, dây 28~12 AWG
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 175 Cái

PCT-212 Khớp Nối Dây 2 Khe Thông Nhau

3P-CH3 Khớp Nối 3 Dây

32A/400V, dây 28~12 AWG
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 3266 Cái

3P-CH3 Khớp Nối 3 Dây

2P-CH2 Khớp Nối 2 Dây

32A/400V, dây 28~12 AWG
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 1045 Cái

2P-CH2 Khớp Nối 2 Dây

X3-0512 Đầu Nối Dây 5A 12 Cực

5A/380V, 12 cổng, nhựa PA66 105℃
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

X3-0512 Đầu Nối Dây 5A 12 Cực

X3-1012 Đầu Nối Dây 10A 12 Cực

10A/380V, 12 cổng, nhựa PA66 105℃
OEM

7,000 đ/Thanh

Hàng còn: 492 Thanh

X3-1012 Đầu Nối Dây 10A 12 Cực

X3-2012 Đầu Nối Dây 20A 12 Cực

20A/380V, 12 cổng, nhựa PA66 105℃
OEM

7,500 đ/Thanh

Hàng còn: 888 Thanh

X3-2012 Đầu Nối Dây 20A 12 Cực

X3-3012 Đầu Nối Dây 30A 12 Cực

30A/380V, 12 cổng, nhựa PA66 105℃
OEM

8,000 đ/Thanh

Hàng còn: 865 Thanh

X3-3012 Đầu Nối Dây 30A 12 Cực

X3-6012 Đầu Nối Dây 60A 12 Cực

60A/380V, 12 cổng, nhựa PA66 105℃
OEM

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

X3-6012 Đầu Nối Dây 60A 12 Cực
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký