Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Khớp Nối, Bạc Đạn, Đầu Kẹp (73)

List product List gallery

Khớp Nối D19L25 Trục 6.35x8

Nối trục 6.35 to 8mm, size D19mm x L25mm

18,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối D19L25 Trục 6.35x8

Khớp Nối D19L25 Trục 6.35x6.35

Nối trục 6.35 to 6.35mm, size D19mm x L25mm

18,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối D19L25 Trục 6.35x6.35

LM20UU Bạc Đạn Tuyến Tính

Kích thước: Dr: 20mm, D: 32mm, L: 42mm

160,000 đ/Cái

Hết hàng

LM20UU Bạc Đạn Tuyến Tính

LM16UU Bạc Đạn Tuyến Tính

Kích thước: Dr: 16mm, D: 28mm, L: 37mm

140,000 đ/Cái

Hết hàng

LM16UU Bạc Đạn Tuyến Tính

LM13UU Bạc Đạn Tuyến Tính

Kích thước: Dr: 13mm, D: 23mm, L: 32mm

125,000 đ/Cái

Hết hàng

LM13UU Bạc Đạn Tuyến Tính

LM12UU Bạc Đạn Tuyến Tính

Kích thước: Dr: 12mm, D: 21mm, L: 30mm

120,000 đ/Cái

Hết hàng

LM12UU Bạc Đạn Tuyến Tính

LM10UU Bạc Đạn Tuyến Tính

Kích thước: Dr: 10mm, D: 19mm, L: 29mm

110,000 đ/Cái

Hết hàng

LM10UU Bạc Đạn Tuyến Tính

LM8UU Bạc Đạn Tuyến Tính

Kích thước: Dr: 8mm, D: 15mm, L: 17mm

100,000 đ/Cái

Hết hàng

LM8UU Bạc Đạn Tuyến Tính

LM6UU Bạc Đạn Tuyến Tính

Kích thước: Dr: 6mm, D: 12mm, L: 19mm

90,000 đ/Cái

Hết hàng

LM6UU Bạc Đạn Tuyến Tính

LM5UU Bạc Đạn Tuyến Tính

Kích thước: Dr: 5mm, D: 10mm, L: 15mm

85,000 đ/Cái

Hết hàng

LM5UU Bạc Đạn Tuyến Tính

LM4UU Bạc Đạn Tuyến Tính

Kích thước: Dr: 4mm, D: 8mm, L: 12mm

80,000 đ/Cái

Hết hàng

LM4UU Bạc Đạn Tuyến Tính

LM3UU Bạc Đạn Tuyến Tính

Kích thước: Dr: 3mm, D: 7mm, L: 10mm

75,000 đ/Cái

Hết hàng

LM3UU Bạc Đạn Tuyến Tính

Bạc Đạn Tuyến Tính 20mm SCS20LUU

Đường kính lỗ trục D=20mm, Dài L: 96mm, Rộng W: 54mm, Cao F: 41mm

237,000 đ/Cái

Hết hàng

Bạc Đạn Tuyến Tính 20mm SCS20LUU

Bạc Đạn Tuyến Tính 16mm SCS16LUU

Đường kính lỗ trục D=16mm, Dài L: 85mm, Rộng W: 50mm, Cao F: 38.5mm

195,000 đ/Cái

Hết hàng

Bạc Đạn Tuyến Tính 16mm SCS16LUU

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 12mm SCS12LUU

Đường kính lỗ trục D=12mm, Dài L: 25mm, Rộng W: 30mm, Cao F: 18mm

117,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 12mm SCS12LUU

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 10mm SCS10LUU

Đường kính lỗ trục D=10mm, Dài L: 25mm, Rộng W: 30mm, Cao F: 18mm

104,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 10mm SCS10LUU

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 8mm SCS8LUU

Đường kính lỗ trục D=8mm, Dài L: 25mm, Rộng W: 30mm, Cao F: 18mm

83,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 8mm SCS8LUU

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 20mm SCS20UU

Đường kính lỗ trục D=20mm, Dài L: 50mm, Rộng W: 54mm, Cao F: 41mm

116,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 20mm SCS20UU

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 16mm SCS16UU

Đường kính lỗ trục D=16mm, Dài L: 44mm, Rộng W: 50mm, Cao F: 38.5mm

98,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 16mm SCS16UU

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 13mm SCS13UU

Đường kính lỗ trục D=13mm, Dài L: 39mm, Rộng W: 44mm, Cao F: 30mm

64,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 13mm SCS13UU

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 12mm SCS12UU

Đường kính lỗ trục D= 12mm, Dài L: 36mm, Rộng W: 42mm, Cao F: 28mm

59,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 12mm SCS12UU

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 10mm SCS10UU

Đường kính lỗ trục D=10mm, Dài L: 35mm, Rộng W: 40mm, Cao F: 26mm

54,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 10mm SCS10UU

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 8mm SCS8UU

Đường kính lỗ trục D=8mm, Dài L: 30mm, Rộng W: 34mm, Cao F: 22mm

41,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 8mm SCS8UU

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 6mm SCS6UU

Đường kính lỗ trục D=6mm, Dài L: 25mm, Rộng W: 30mm, Cao F: 18mm

52,000 đ/Cái

Hết hàng

Gối Đỡ Bạc Đạn Tuyến Tính 6mm SCS6UU

Khớp Nối Đàn Hồi D40L75

Đường kính ngoài: 40mm, dài: 75mm, nối trục 14~22mm

145,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Đàn Hồi D40L75

Khớp Nối Đàn Hồi D40L55

Đường kính ngoài: 40mm, dài: 55mm, nối trục 8~22mm

135,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Đàn Hồi D40L55

Khớp Nối Đàn Hồi D40L50

Đường kính ngoài: 40mm, dài: 50mm, nối trục 6~20mm

125,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Đàn Hồi D40L50

Khớp Nối Đàn Hồi D30L50

Đường kính ngoài: 30mm, dài: 50mm, nối trục 8~19mm

115,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Đàn Hồi D30L50

Khớp Nối Chuyển Hướng 5x3mm

Khớp nối lỗ 5x3mm

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Khớp Nối Chuyển Hướng 5x3mm

Khớp Nối Chuyển Hướng 5x6mm

Khớp nối lỗ 5x6mm

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Khớp Nối Chuyển Hướng 5x6mm

Khớp Nối Chuyển Hướng 5x5mm

Khớp nối lỗ 5x5mm

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Khớp Nối Chuyển Hướng 5x5mm

Khớp Nối Chuyển Hướng 5x4mm

Khớp nối lỗ 5x4mm

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Khớp Nối Chuyển Hướng 5x4mm

Khớp Nối Chuyển Hướng 4x6mm

Khớp nối lỗ 4x6mm

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Khớp Nối Chuyển Hướng 4x6mm

Khớp Nối D19L25 Trục 5x10

Nối trục 5 to 10mm, size D19mm x L25mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

Khớp Nối D19L25 Trục 5x10

Khớp Nối D19L25 Trục 6x6

Nối trục 6 to 6mm, size D19mm x L25mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

Khớp Nối D19L25 Trục 6x6

Khớp Nối Đàn Hồi D30L35

Đường kính ngoài: 30mm, dài: 35mm, nối trục 5~16mm

105,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Đàn Hồi D30L35

Khớp Nối Đàn Hồi D25L35

Đường kính ngoài: 25mm, dài: 35mm, nối trục 5~12mm

99,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Đàn Hồi D25L35

Khớp Nối Đàn Hồi D20L30

Đường kính ngoài: 20mm, dài: 30mm, nối trục 3~10mm

86,000 đ/Cái

Hết hàng

Khớp Nối Đàn Hồi D20L30

Khớp Nối Vitme D19L25 Trục 6-10

Nối trục 6 to 10mm, size D19mm x L25mm

19,500 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

Khớp Nối Vitme D19L25 Trục 6-10

Khớp Nối Vitme D19L25 Trục 5x5

Nối trục 5 to 5mm, size D19mm x L25mm

19,500 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

Khớp Nối Vitme D19L25 Trục 5x5
Live support