Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Khí, Gas, O2, CO, CO2, LPG (18)

List product List gallery

MQ-7 Cảm Biến Khí CO

Nguồn: 3-5VDC, dải đo: 10 đến 1000ppm

24,000 đ/Cái

Hết hàng

MQ-7 Cảm Biến Khí CO

MH-Z19 Cảm Biến Khí CO2 NDIR

Nguồn: 3.6-5.5VDC, dải đo: 0-0,5% Vol, size: 40x20x8mm

647,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

MH-Z19 Cảm Biến Khí CO2 NDIR

MQ-8 Cảm Biến Khí Hydro

Nguồn: 5VDC, IC chính: LM393, size: 33x22x27mm

38,000 đ/Cái

Hết hàng

MQ-8 Cảm Biến Khí Hydro

MG811 Cảm Biến Khí CO2

Nguồn: 6VDC, 2 đầu ra: Analog và TTL

899,000 đ/Cái

Hết hàng

MG811 Cảm Biến Khí CO2

MQ-2 Đầu Cảm Biến Khí Gas

Gas: Khói, Phạm vi phát hiện: 300~10000ppm

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 68 Cái

MQ-2 Đầu Cảm Biến Khí Gas

MQ-5 Cảm Biến Khí Gas

Nguồn: 5VDC, Do out: 0.1V/5V, Ao: 0.1-0.3A, Kích thước: 32x22x27mm

34,000 đ/Cái

Hết hàng

MQ-5 Cảm Biến Khí Gas

MQ6 Module Cảm Biến Khí Gas

Nguồn: 5VDC, IC LM393 và MQ6, size: 32x22x27 mm

59,000 đ/Cái

Hết hàng

MQ6 Module Cảm Biến Khí Gas

MQ-135 Cảm Biến Chất Lượng Không Khí

Cảm biến chất lượng không khí, Phát hiện khí độc nguy hiểm

33,000 đ/Cái

Hết hàng

MQ-135 Cảm Biến Chất Lượng Không Khí

MQ-3 Cảm Biến Độ Cồn Ethanol

Có thể cảm biến gas, alcohol, ethanol; tín hiệu ra Analog, độ nhạy cao

36,000 đ/Cái

Hết hàng

MQ-3 Cảm Biến Độ Cồn Ethanol

CCS811 CO Gas Sensor

8-bit MCU, 12-bit ADC, Carbon Monoxide CO Air Quality Numerical Gas Sensor Board Module

305,000 đ/Cái

Hết hàng

CCS811 CO Gas Sensor

MQ-4 Cảm Biến Khí Gas

Nguồn 5VDC, đầu ra: digital analog, size: 32x20x22 mm

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

MQ-4 Cảm Biến Khí Gas

MQ-135 Cảm Biến Chất Lượng Không Khí

Nguồn: 5VDC, DO Output: 0.1V/5V, AO Output: 0.1-0.3V, hỗ trợ Arduino

36,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

MQ-135 Cảm Biến Chất Lượng Không Khí

MQ-9 Cảm Biến Khí CO

Nguồn; 5VDC, dòng: 150mA, đầu ra: DO AO

60,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

MQ-9 Cảm Biến Khí CO

MQ-3 Module Cảm Biến Độ Cồn Ethanol

Nguồn 3-5VDC, đầu ra: digital analog, size 32x22x22 mm

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

MQ-3 Module Cảm Biến Độ Cồn Ethanol

MQ-2 Cảm biến khí GAS

Nguồn: 5VDC, Dòng: 150mA, đầu ra: digital analog

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 84 Cái

MQ-2 Cảm biến khí GAS

MQ-7 Module Cảm Biến Khí CO

Nguồn: 5VDC,IC LM393, đầu ra: digital và analog

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

MQ-7 Module Cảm Biến Khí CO

MQ9 CO and CNG LPG gas sensor

Carbon Monoxide (CO) Sensor (Gas Sensor)

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

MQ9 CO and CNG LPG gas sensor

MQ6-LPG Gas Sensor

High Sensitivity to LPG, iso-butane, propane

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

MQ6-LPG Gas Sensor
Live support