Phone

(28)3896.8699-0972924961

Khay Thẻ Nhớ SD, MicroSD (8)

List product List gallery

11P-SD-PP-V2 Khay Thẻ Nhớ SD

Khay 11 chân loại Push-Push, 5V, 0.5A

1,500 đ/Cái

Còn: 387 Cái

11P-SD-PP-V2 Khay Thẻ Nhớ SD

11P-SD-PP-V1 Khay Thẻ Nhớ SD

Khay 11 chân loại Push-Push, 5V, 0.5A

3,900 đ/Cái

Còn: 347 Cái

11P-SD-PP-V1 Khay Thẻ Nhớ SD

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 9Pin Push-Push V1

Khe 9Pin loại Push-Push

4,000 đ/Cái

Còn: 977 Cái

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 9Pin Push-Push V1

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 9Pin Push-Push V2

Khe 9Pin loại Push-Push

3,500 đ/Cái

Còn: 6947 Cái

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 9Pin Push-Push V2

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 8Pin Open-Lock V1

8-Pin Open-Lock type

4,000 đ/Cái

Còn: 93 Cái

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 8Pin Open-Lock V1

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 8Pin Open-Lock V2

8-Pin, Open-Lock type

3,900 đ/Cái

Còn: 424 Cái

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 8Pin Open-Lock V2

8P-MSD-PP-V1 Khay Thẻ Nhớ MicroSD

Khay 8 chân loại Push-Push

5,900 đ/Cái

Hết hàng

8P-MSD-PP-V1 Khay Thẻ Nhớ MicroSD

112A-TAAR-R03

8-Pin Micro SD Socket Push-Push Type, Attend

14,000 đ/Cái

Hết hàng

112A-TAAR-R03
Thegioiic live support