Khay Thẻ Nhớ MicroSD (8)

List product List gallery

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 8Pin Push-Push V1

Khay 8 chân loại Push-Push

4,700 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 8Pin Push-Push V1

MicroSD Socket TF Card 8Pin

SMDm 8pin, TransFlash

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 1360 Cái

MicroSD Socket TF Card 8Pin

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 9Pin Push-Push V1

Khe 9Pin loại Push-Push

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 478 Cái

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 9Pin Push-Push V1

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 9Pin Push-Push V2

Khe 9Pin loại Push-Push

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 6081 Cái

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 9Pin Push-Push V2

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 8Pin Push-Push V3

8-Pin Push-Push type

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 864 Cái

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 8Pin Push-Push V3

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 8Pin Open-Lock V2

8-Pin, Open-Lock type

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 8Pin Open-Lock V2

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 8Pin Push-Push V2

Khay 8 chân loại Push-Push

4,700 đ/Cái

Hàng còn: 160 Cái

Khay Thẻ Nhớ MicroSD 8Pin Push-Push V2

112A-TAAR-R03

8-Pin Micro SD Socket Push-Push Type, Attend

14,000 đ/Cái

Hết hàng

112A-TAAR-R03
Chat