Phone

(28)3896.8699-0972924961

Khay NanoSIM, MicroSim, SIM (19)

List product List gallery

9P-SS-PP Khe Cắm Sim 9Pin Push-Push

8Pin+1, loại push-push

9,500 đ/Cái

Còn: 700 Cái

9P-SS-PP Khe Cắm Sim 9Pin Push-Push

6P-MS-PP-V3 Khe Cắm MicroSim 6Pin Push-Push

6Pin, loại Push-Push

5,900 đ/Cái

Còn: 3012 Cái

6P-MS-PP-V3 Khe Cắm MicroSim 6Pin Push-Push

6P-NS-OL-V1 Khe Cắm Nanosim 6Pin Open-Lock

6Pin, loại Open-Lock

6,000 đ/Cái

Còn: 237 Cái

6P-NS-OL-V1 Khe Cắm Nanosim 6Pin Open-Lock

6P-NS-PP-V1 Khe Cắm Nanosim 6Pin Push-Push

6Pin+1Pin, loại Push-Push

6,900 đ/Cái

Hết hàng

6P-NS-PP-V1 Khe Cắm Nanosim 6Pin Push-Push

6P-MS-OL-V2 Khe Cắm Microsim 6Pin Open-Lock

6Pin, loại Open-Lock

7,000 đ/Cái

Còn: 495 Cái

6P-MS-OL-V2 Khe Cắm Microsim 6Pin  Open-Lock

6P-MS-PP-V1 Khe Cắm Microsim 6Pin Push-Push

6Pins, loại Push-Push

6,000 đ/Cái

Còn: 115 Cái

6P-MS-PP-V1 Khe Cắm Microsim 6Pin Push-Push

FMS006-2600-0 Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push Yamachi

Loại Push lock/Push eject, Top-mount 6pin

26,000 đ/Cái

Còn: 39 Cái

FMS006-2600-0 Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push Yamachi

FMS006-2610-0 Khe Cắm Sim Sim 8Pin Push-Push Yamachi

8-Pin SIM CARD PUSH-PUSH TYPE

29,000 đ/Cái

Hết hàng

FMS006-2610-0 Khe Cắm Sim Sim 8Pin Push-Push Yamachi

8P-SS-PP-V1 Khe Cắm Sim 8Pin Push-Push

8Pin, loại Push-Push

9,900 đ/Cái

Còn: 23 Cái

8P-SS-PP-V1 Khe Cắm Sim 8Pin Push-Push

6P-SS-PP-V2 Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push

6Pin, loại Push-Push

9,900 đ/Cái

Hết hàng

6P-SS-PP-V2 Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push

6P-SS-PP-V3 Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push

6Pin, loại Push-Push

8,900 đ/Cái

Còn: 5 Cái

6P-SS-PP-V3 Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push

0601-SS-PP Khe Cắm Sim 6Pin+1 Push-Push

6Pin+1, loại Push-Push

7,900 đ/Cái

Còn: 500 Cái

0601-SS-PP Khe Cắm Sim 6Pin+1 Push-Push

MUP-C719 Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push

6Pin, Loại Push lock/Push eject, Top-mount

12,900 đ/Cái

Còn: 793 Cái

MUP-C719 Khe Cắm Sim 6Pin Push-Push

I900 Khe Cắm Sim 6Pin SMD

6Pin, SMT SIM socket

3,900 đ/Cái

Còn: 430 Cái

I900 Khe Cắm Sim 6Pin SMD

6P-SS-OL-V1 Khe Cắm Sim 6Pin Open-Lock

6Pin, loại Open-Lock

3,900 đ/Cái

Còn: 19 Cái

6P-SS-OL-V1 Khe Cắm Sim 6Pin Open-Lock

115A-ADA0-R02 Khe Cắm Sim 6Pin+2 Push-Push Attend

6Pin + 2, loại push-push

18,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

115A-ADA0-R02 Khe Cắm Sim 6Pin+2 Push-Push Attend

C707 Khe Cắm Sim 6Pin Open-Lock

6Pin, loại Open-Lock

3,900 đ/Cái

Còn: 1732 Cái

C707 Khe Cắm Sim 6Pin Open-Lock

KF-016 Khe Cắm Sim 6Pin+2 Open-Lock

6Pin+2, loại Open-Lock

11,500 đ/Cái

Còn: 121 Cái

KF-016 Khe Cắm Sim 6Pin+2 Open-Lock

0605-SS Sim Connector 6Pin

SIM CARD 6P SIMPLE TYPE

2,000 đ/Cái

Hết hàng

0605-SS Sim Connector 6Pin
Thegioiic live support