Kẹp Dán Giữ Dây (6)

List product List gallery

Kẹp Giữ Dây Đen 22x25

Miếng dán 3M, size: 22x25mm
OEM

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 113 Cái

Kẹp Giữ Dây Đen 22x25

Kẹp Giữ Dây Đen 17x20

Miếng dán 3M, size: 17x20mm
OEM

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 203 Cái

Kẹp Giữ Dây Đen 17x20

Kẹp Giữ Dây Đen 10x13

Miếng dán 3M, size: 10x13mm
OEM

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 690 Cái

Kẹp Giữ Dây Đen 10x13

Kẹp Giữ Dây Đen 13x16

Miếng dán 3M, size: 13x16mm
OEM

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 785 Cái

Kẹp Giữ Dây Đen 13x16

Kẹp Giữ Dây Đen 9x12

Miếng dán 3M, size: 9x12mm
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 690 Cái

Kẹp Giữ Dây Đen 9x12

Kẹp Giữ Dây Đen 8x10

Miếng dán 3M, size: 8x10mm
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 2518 Cái

Kẹp Giữ Dây Đen 8x10
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký