Kềm Bấm Đầu Cosse (31)

List product List gallery

PZ1.5-6 Kềm Bấm Cosse

Đường kính cosse: 1.5-6mm2, cỡ dây: 15-10AWG

94,000 đ/Cái

Hết hàng

PZ1.5-6 Kềm Bấm Cosse

202B Kềm Bấm Cosse Đa Năng

Đường kính cosse: 0.25-1mm2, cỡ dây: 28-14AWG

97,000 đ/Cái

Hết hàng

202B Kềm Bấm Cosse Đa Năng

HS-6M Kềm Bấm Cosse

Đường kính cosse: 1.5-10mm2, cỡ dây: 15-7AWG

147,000 đ/Cái

Hết hàng

HS-6M Kềm Bấm Cosse

HX-26B Kềm Bấm Cosse

Đường kính cosse: 6-25mm2, cỡ dây: 10-3AWG

194,000 đ/Cái

Hết hàng

HX-26B Kềm Bấm Cosse

HX-16 Kềm Bấm Cosse

Đường kính cosse: 6-16mm2, cỡ dây: 10-5AWG

177,000 đ/Cái

Hết hàng

HX-16 Kềm Bấm Cosse

HSC8 16-4 Kềm Bấm Cosse

Tiết diện dây: 4-16mm2, 11-5AWG

99,000 đ/Cái

Hết hàng

HSC8 16-4 Kềm Bấm Cosse

HSC8 10S Kềm Bấm Cosse

Tiết diện dây: 0.25-10mm2, 23-7AWG

99,000 đ/Cái

Hết hàng

HSC8 10S Kềm Bấm Cosse

HSC8 6-6B Kềm Bấm Cosse

Tiết diện dây: 0.25-6mm2, 23-10AWG

249,000 đ/Cái

Hết hàng

HSC8 6-6B Kềm Bấm Cosse

HSC8 6-4B Kềm Bấm Cosse

Tiết diện dây: 0.25-6mm2, 23-10AWG

229,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

HSC8 6-4B Kềm Bấm Cosse

HX-10 Kềm Bấm Cosse

Đường kính cosse: 1.5-10mm2, cỡ dây: 15-7AWG

172,000 đ/Cái

Hết hàng

HX-10 Kềm Bấm Cosse

HS-38 Kềm Bấm Cosse

Đường kính cosse: 5.5-38mm2, cỡ dây: 10-2AWG

294,000 đ/Cái

Hết hàng

HS-38 Kềm Bấm Cosse

HS-22 Kềm Bấm Cosse

Đường kính cosse: 5.5-25mm2, cỡ dây: 10-3AWG

294,000 đ/Cây

Hết hàng

HS-22 Kềm Bấm Cosse

HS-6L Kềm Bấm Cosse

Đường kính cosse: 1-6mm2, cỡ dây: 18-10AWG

147,000 đ/Cây

Hết hàng

HS-6L Kềm Bấm Cosse

SN-06WF Kềm Bấm Cosse

Tiết diện dây: 0.25-6mm2, 24-10AWG

186,000 đ/Cái

Hết hàng

SN-06WF Kềm Bấm Cosse

SN-2549 Kềm Bấm Cosse

Tiết diện dây: 0.08-1.0mm2, 28-18AWG

319,000 đ/Cái

Hết hàng

SN-2549 Kềm Bấm Cosse

SN-48 DNVOU Kềm Bấm Cosse 2.54 3.96 4.2mm

Kềm bấm dây và đầu cosse 2.54, 3.96, 4.2mm, cỡ dây 28-18AWG

299,000 đ/Cây

Hết hàng

SN-48 DNVOU Kềm Bấm Cosse 2.54 3.96 4.2mm

MT-103 Kềm Tuốt Dây Và Bấm Đầu Cosse

Cỡ dây: 0.2~6mm2, 24~10AWG

130,000 đ/Cây

Hết hàng

MT-103 Kềm Tuốt Dây Và Bấm Đầu Cosse

HSC8 6-4 Kềm Bấm Cosse

Tiết diện dây: 0.25-6.0mm2 23-10AWG

259,000 đ/Cây

Hàng còn: 18 Cây

HSC8 6-4 Kềm Bấm Cosse

SN-02C Kềm Bấm Cosse

Tiết diện dây: 0.25-2.5mm2, 24-14AWG

225,000 đ/Cây

Hàng còn: 6 Cây

SN-02C Kềm Bấm Cosse

HS-03B Kềm Bấm Cosse

Tiết diện dây: 1.5-6.0mm2 15-10AWG

180,000 đ/Cây

Hết hàng

HS-03B Kềm Bấm Cosse

HS-04WFL Kềm Bấm Cosse Chữ Y

Tiết diện dây: 0.5-4mm2 20-11AWG

192,000 đ/Cây

Hết hàng

HS-04WFL Kềm Bấm Cosse Chữ Y

HS-16 Kềm Bấm Cosse Chữ Y

Tiết diện dây: 1.25~16mm2 16-6AWG

268,000 đ/Cây

Hết hàng

HS-16 Kềm Bấm Cosse Chữ Y

SN-01B Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse XH2.54 PH2.0, tiết diện dây: 0.08-.5mm2 28-20AWG

247,000 đ/Cây

Hàng còn: 2 Cây

SN-01B Kềm Bấm Cosse

FU547JVF7 Kềm Bấm Cosse

Cỡ dây: 22-10 AWG

149,000 đ/Cây

Hết hàng

FU547JVF7 Kềm Bấm Cosse

HS-07FL Kềm Bấm Cosse Tròn

Tiết diện dây: 1.5-2.5mm2 15-13AWG

199,000 đ/Cây

Hết hàng

HS-07FL Kềm Bấm Cosse Tròn

SN-48B Kềm Bấm Đầu Cosse

Đầu cosse connector 6.3, 4.8, 2.8mm, 0.5-1.5mm2, dây 26-16AWG

199,000 đ/Cây

Hàng còn: 2 Cây

SN-48B Kềm Bấm Đầu Cosse

SN-28B Kềm Bấm Cosse Cán Màu Xanh

Kềm bấm dây và đầu cosse 2.54, 3.96, 4.8mm, cỡ dây 28-18AWG

210,000 đ/Cây

Hàng còn: 5 Cây

SN-28B Kềm Bấm Cosse Cán Màu Xanh

SN-28B Kềm Bấm Cosse Cán Màu Cam

Kềm bấm dây và đầu cosse 2.54, 3.96, 4.8mm, cỡ dây 28-18AWG

199,000 đ/Cây

Hàng còn: 15 Cây

SN-28B Kềm Bấm Cosse Cán Màu Cam

FS-051 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm đầu cosse và cắt dây

189,000 đ/Cây

Hết hàng

FS-051 Kềm Bấm Cosse

Kềm Bấm Đầu IDC

Khung thép, đầu bấm bằng nhựa

199,000 đ/Cây

Hàng còn: 21 Cây

Kềm Bấm Đầu IDC

SN-06 Kềm Bấm Cosse

Tiết diện dây: 1.25-6mm2, 16-10AWG

196,000 đ/Cái

Hết hàng

SN-06 Kềm Bấm Cosse
Chat