Kềm Bấm Đầu Cosse (23)

List product List gallery

HSC8 6-4 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse, tiết diện dây: 0.25-6.0mm2 23-10AWG

248,000 đ/Cây

Hàng còn: 7 Cây

HSC8 6-4 Kềm Bấm Cosse

SN-02C Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse, tiết diện dây: 0.75-1.5mm2 18-16AWG

225,000 đ/Cây

Hết hàng

SN-02C Kềm Bấm Cosse

HS-03B Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse, tiết diện dây: 1.5-6.0mm2 16-10AWG

180,000 đ/Cây

Hết hàng

HS-03B Kềm Bấm Cosse

HS-04WFL Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse chữ Y, tiết diện dây: 0.5-4mm2 22-11AWG

192,000 đ/Cái

Hết hàng

HS-04WFL Kềm Bấm Cosse

HS-10 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse trần chữ Y, tiết diện dây: 1.5-6.0mm² 16-10AWG

192,000 đ/Cây

Hết hàng

HS-10 Kềm Bấm Cosse

HS-16 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse trần chữ Y, tiết diện dây: 1.25~16mm2 16-6AWG

238,000 đ/Cây

Hết hàng

HS-16 Kềm Bấm Cosse

HT-210C Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm cắt, kềm bấm dây mạng 8P6C/RJ45, dài: 200mm

160,000 đ/Cây

Hàng còn: 1 Cây

HT-210C Kềm Bấm Dây Mạng

SN-01B Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse XH2.54 PH2.0, tiết diện dây: 0.25-0.5mm2 28-20AWG

247,000 đ/Cây

Hết hàng

SN-01B Kềm Bấm Cosse

LM022 Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm bấm dây cáp mạng 4 chân, 6 chân, 8 chân

674,000 đ/Cây

Hết hàng

LM022 Kềm Bấm Dây Mạng

LA195103 Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm bấm dây cáp mạng 6 chân, 8 chân

798,000 đ/Cây

Hết hàng

LA195103 Kềm Bấm Dây Mạng

FU547JVF7 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse 0.5mm;2.5mm;4.0mm;6.0mm, dây AWG 22-10

242,000 đ/Cây

Hết hàng

FU547JVF7 Kềm Bấm Cosse

XG16HPM1 Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm bấm dây mạng 0.5mm;2.5mm;4.0mm;6.0mm

444,000 đ/Cây

Hết hàng

XG16HPM1 Kềm Bấm Dây Mạng

CZ1000715 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse đầu tròn, 0.5mm2, 1.0mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10~22AWG

519,000 đ/Cây

Hết hàng

CZ1000715 Kềm Bấm Cosse

C1000719 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse tròn 0.5mm, 1mm, 2.5mm, 4mm, 6mm, Dây AWG 22-10

570,000 đ/Cây

Hết hàng

C1000719 Kềm Bấm Cosse

BVCC-021 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm các loại đầu cosse

1,208,000 đ/Cây

Hết hàng

BVCC-021 Kềm Bấm Cosse

MRY-6014A Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse Khoen và cosse chữ Y

467,000 đ/Cây

Hết hàng

MRY-6014A Kềm Bấm Cosse

HS-07FL Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse tròn trần, tiết diện dây: 1.5-2.5mm2 15-13AWG

551,000 đ/Cây

Hết hàng

HS-07FL Kềm Bấm Cosse

SN-48B Kềm Bấm Đầu Cosse

Kềm Bấm Đầu Cosse 6.3, 4.8, 2.8mm, 0.5-1.5mm2, dây 26-16AWG

199,000 đ/Cây

Hàng còn: 9 Cây

SN-48B Kềm Bấm Đầu Cosse

SN-28B Kềm Bấm Dây

Kềm bấm dây và đầu cosse 2.54, 3.96, 4.8mm, cỡ dây 28-18AWG

199,000 đ/Cây

Hàng còn: 4 Cây

SN-28B Kềm Bấm Dây

081501 Exploit Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm cắt, bấm dây mạng RJ45, RJ11

129,000 đ/Cây

Hết hàng

081501 Exploit Kềm Bấm Dây Mạng

SN-28B Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm đầu cosse, đầu dây, housing

199,000 đ/Cây

Hàng còn: 2 Cây

SN-28B Kềm Bấm Cosse

BT1469 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm đầu cosse và cắt dây

189,000 đ/Cây

Hết hàng

BT1469 Kềm Bấm Cosse

Kềm Bấm Đầu IDC

IDC-type connectors 9 1/2" L, steel frame

220,000 đ/Cây

Hàng còn: 14 Cây

Kềm Bấm Đầu IDC
Chat