Kềm Bấm Cáp Mạng (8)

List product List gallery

OB-315 Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm cắt, bấm dây mạng 8P8C, 6P6C, 4P4C, RJ 45, RJ11, RJ12
OEM

119,000 đ/Cây

Hàng còn: 23 Cây

OB-315 Kềm Bấm Dây Mạng

TC-CT68 Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm cắt, bấm dây mạng 6P, 8P
OEM

109,000 đ/Cây

Hết hàng

TC-CT68 Kềm Bấm Dây Mạng

Bộ Dụng Cụ Bấm Cáp Mạng 8 Món NW-8

Kềm cắt, bấm dây mạng RJ45, RJ11, RJ12, CAT5, CAT5e, CAT6
OEM

199,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Dụng Cụ Bấm Cáp Mạng 8 Món NW-8

HT-210C Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm cắt, kềm bấm dây mạng 8P6C/RJ45, dài: 200mm
OEM

160,000 đ/Cây

Hàng còn: 16 Cây

HT-210C Kềm Bấm Dây Mạng

LM022 Kềm Bấm Dây Mạng Có Tester

Bấm cáp 4 chân, 6 chân, 8 chân
OEM

549,000 đ/Cây

Hết hàng

LM022 Kềm Bấm Dây Mạng Có Tester

LA195103 Kềm Cắt Bấm Dây Mạng

Kềm cắt, bấm dây mạng 6P, 8P
OEM

798,000 đ/Cây

Hết hàng

LA195103 Kềm Cắt Bấm Dây Mạng

XG16HPM1 Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm bấm dây mạng 6P, 8P
OEM

444,000 đ/Cây

Hết hàng

XG16HPM1 Kềm Bấm Dây Mạng

081501 Exploit Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm cắt, tuốt vỏ và bấm dây mạng RJ45, RJ11
OEM

129,000 đ/Cây

Hết hàng

081501 Exploit Kềm Bấm Dây Mạng
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký