Phone (28)3896.8699 | 0972924961

IPEX Connectors (2)

List product List gallery

Cổng Connector IPEX U.FL IPX 4 Chân

Cổng Ipex SMD, D= 1.5mm

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 980 Cái

Cổng Connector IPEX U.FL IPX 4 Chân

IPEX U.FL-R-SMT RF Connector

IPEX/IPX 2 chân , D=2mm

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 3556 Cái

IPEX U.FL-R-SMT RF Connector
Live support