ICDREC (1)

List product List gallery

SG8V1

ROM: 64K x 16, Flash 3KB, RAM 16KB, Bộ nhân 8 x 8

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

SG8V1
Chat