Phone

(28)3896.8699-0972924961

ICDREC (1)

List product List gallery

SG8V1

ROM: 64K x 16, Flash 3KB, RAM 16KB, Bộ nhân 8 x 8

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

SG8V1
Thegioiic live support