Hộp Đồ Nghề, Hộp Đựng Linh Kiện (30)

List product List gallery

Hộp Đựng Linh Kiện 3 Ngăn 180x110x55

Size: Dài 180mm, rộng 110mm, cao 55mm, có thể lắp ghép

38,000 đ/Hộp

Hàng còn: 22 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 3 Ngăn 180x110x55

Hộp Đựng Linh Kiện 6 Ngăn B2 240x130x78

Size: Dài 240mm, rộng 130mm, cao 78mm, có thể lắp ghép

59,000 đ/Hộp

Hàng còn: 20 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 6 Ngăn B2 240x130x78

Hộp Đựng Linh Kiện 5 Ngăn B2 205x135x78

Size: Dài 205mm, rộng 135mm, cao 78mm, có thể lắp ghép

59,000 đ/Hộp

Hàng còn: 67 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 5 Ngăn B2 205x135x78

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 185x110x60

Size: Dài 185mm, rộng 110mm, cao 60mm, có thể lắp ghép

41,000 đ/Hộp

Hàng còn: 130 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 185x110x60

Hộp Đựng Linh Kiện 6 Ngăn B2 220x108x55

Size: Dài 220mm, rộng 108mm, cao 55mm, có thể lắp ghép

47,000 đ/Hộp

Hàng còn: 45 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 6 Ngăn B2 220x108x55

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 180x95x50

Size: Dài 180mm, rộng 95mm, cao 50mm, có thể lắp ghép

41,000 đ/Hộp

Hàng còn: 38 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 180x95x50

Hộp Đựng Linh Kiện 8 Ngăn B2 320x160x85

Size: Dài 320mm, rộng 160mm, cao 85mm, có thể lắp ghép

120,000 đ/Hộp

Hàng còn: 48 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 8 Ngăn B2 320x160x85

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 290x180x110

Size: Dài 290mm, rộng 180mm, cao 110mm, có thể lắp ghép

111,000 đ/Hộp

Hàng còn: 8 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 290x180x110

Hộp Đựng Linh Kiện 1 Ngăn 140x85x40

Size: Dài 140mm, rộng 90mm, cao 40mm, có thể lắp ghép

25,000 đ/Hộp

Hàng còn: 29 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 1 Ngăn 140x85x40

Hộp Đựng Linh Kiện 10 Ngăn 130x80x23

Size: Dài 130mm, rộng 80mm, cao 23mm

6,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 10 Ngăn 130x80x23

Hộp Đựng Linh Kiện 15 Ngăn 178x102x23

Size: Dài 178mm, rộng 102mm, cao 23mm

13,900 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 15 Ngăn 178x102x23

Hộp Đựng Linh Kiện 24 Ngăn 200x140x36

Size: Dài 200mm, rộng 140mm, cao 36mm

34,000 đ/Hộp

Hàng còn: 71 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 24 Ngăn 200x140x36

Hộp Đựng Linh Kiện 15 Ngăn 230x118x25

Size: Dài 230mm, rộng 118mm, cao 25mm

75,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 15 Ngăn 230x118x25

Hộp Đựng Linh Kiện 21 Ngăn 207x120x23

Size: Dài 207mm, rộng 120mm, cao 23mm

69,000 đ/Hộp

Hàng còn: 28 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 21 Ngăn 207x120x23

Hộp Đựng Linh Kiện 1 Ngăn 142x87x35

Size: Dài 142mm, rộng 87mm, cao 35mm

29,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 1 Ngăn 142x87x35

Hộp Đựng Linh Kiện 18 Ngăn 160x160x130

Size: Dài 160mm, rộng 160mm, cao 130mm

85,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 18 Ngăn 160x160x130

Hộp Đựng Linh Kiện 28 Ngăn 345x212x47

Size: Dài 345mm, rộng 212mm, cao 47mm

89,000 đ/Hộp

Hàng còn: 43 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 28 Ngăn 345x212x47

Hộp Đựng Linh Kiện 15 Ngăn 275x164x55

Size: Dài 275mm, rộng 164mm, cao 55mm

59,000 đ/Hộp

Hàng còn: 46 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 15 Ngăn 275x164x55

Hộp Đựng Linh Kiện 8 Ngăn 255x125x60

Size: Dài 255mm, rộng 125mm, cao 60mm

37,000 đ/Hộp

Hàng còn: 27 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 8 Ngăn 255x125x60

Hộp Đựng Linh Kiện 8 Ngăn 100x100x24

Size: Dài 100mm, rộng 100mm, cao 24mm

35,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 8 Ngăn 100x100x24

Hộp Đựng Linh Kiện 8 Ngăn 105x66x23

Size: Dài 105mm, rộng 66mm, cao 23mm

24,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 8 Ngăn 105x66x23

Hộp Đựng Linh Kiện 6 Ngăn 160x115x55

Size: Dài 160mm, rộng 115mm, cao 55mm

49,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 6 Ngăn 160x115x55

Hộp Đựng Linh Kiện 6 Ngăn 103x67x26

Size: Dài 103mm, rộng 67mm, cao 26mm

34,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 6 Ngăn 103x67x26

Hộp Đựng Linh Kiện 36 Ngăn 274x175x40

Size: Dài 274mm, rộng 175mm, cao 40mm

98,000 đ/Hộp

Hàng còn: 27 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 36 Ngăn 274x175x40

Hộp Đựng Linh Kiện 195x130x35

Size: Dài 195mm, rộng 130mm, cao 35mm

45,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 195x130x35

Hộp Đựng Linh Kiện 231x117x42

Size: Dài 231mm, rộng 117mm, cao 42mm

49,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 231x117x42

Hộp Đựng Linh Kiện 10 Ngăn 125x62x20

Size: Dài 125mm, rộng 62mm, cao 20mm

12,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 10 Ngăn 125x62x20

Hộp Đựng Linh Kiện 15 Ngăn 170x95x20

Size: Dài 170mm, rộng 95mm, cao 20mm

33,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 15 Ngăn 170x95x20

Hộp Đựng Linh Kiện 2 Tầng 23x16x6cm

Hộp đựng linh kiện, size: 23x16x6cm

49,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Đựng Linh Kiện 2 Tầng 23x16x6cm

Hộp 6 Ngăn Đa Năng B0

Hộp đựng linh kiện lắp ghép, 180x165x155mm, Màu xanh lá

130,000 đ/Hộp

Hàng còn: 9 Hộp

Hộp 6 Ngăn Đa Năng B0
Chat