Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Hàng Rào Đực Cái, Jumper (80)

List product List gallery

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin 21MM

2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP chân vàng, Dài 21mm

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 479 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin 21MM

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin 11.6mm

2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP, H=11.6mm

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 581 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x40Pin 11.6mm

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x30Pin SMD

2.0mm, 60(2x30) chân, loại SMD

5,800 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x30Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x20Pin SMD

2.0mm, 40(2x20) chân, loại SMD

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 191 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x20Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x15Pin SMD

2.0mm, 30(2x15) chân, loại SMD

3,600 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x15Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x12Pin SMD

2.0mm, 24(2x12) chân, loại SMD

3,400 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x12Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x10Pin SMD

2.0mm, 20(2x10) chân, loại SMD

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 178 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x10Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x9Pin SMD

2.0mm, 18(2x9) chân, loại SMD

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x9Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x8Pin SMD

2.0mm, 16(2x8) chân, loại SMD

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x8Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x7Pin SMD

2.0mm, 14(2x7) chân, loại SMD

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x7Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x6Pin SMD

2.0mm, 12(2x6) chân, loại SMD

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x6Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x5Pin SMD

2.0mm, 10(2x5) chân, loại SMD

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 259 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x5Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x4Pin SMD

2.0mm, 8(2x4) chân, loại SMD

1,600 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x4Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x3Pin SMD

2.0mm, 6(2x3) chân, loại SMD

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x3Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 20mm

2.54mm 40(1x40)chân, dài 20mm

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 946 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 20mm

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin Lỗ Tròn

2.54mm, 80(40x2) chân, loại DIP

12,500 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin Lỗ Tròn

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x20 SMD

1.27mm, 40(2x20) chân, loại SMD

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x20 SMD

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Cong 6MM

2.54mm, 40(1x40) chân cong, loại DIP

950 đ/Cái

Hàng còn: 2097 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin Chân Cong 6MM

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X30Pin SMD

2.54mm, 60(2x30) chân, SMD

10,500 đ/Cái

Hàng còn: 220 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X30Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X20Pin SMD

2.54mm, 40(2x20) chân, SMD

6,800 đ/Cái

Hàng còn: 239 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X20Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X15Pin SMD

2.54mm, 30(2x15) chân, SMD

6,200 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X15Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X12Pin SMD

2.54mm, 24(2x12) chân, SMD

4,200 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X12Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X10Pin SMD

2.54mm, 20(2x10) chân, SMD

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 168 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X10Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X9Pin SMD

2.54mm, 18(2x9) chân, SMD

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X9Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X8Pin SMD

2.54mm, 16(2x8) chân, SMD

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 299 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X8Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X7Pin SMD

2.54mm, 14(2x7) chân, SMD

2,300 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X7Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X6Pin SMD

2.54mm, 12(2x6) chân, SMD

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 131 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X6Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X5Pin SMD

2.54mm, 10(2x5) chân, SMD

1,550 đ/Cái

Hàng còn: 435 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X5Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X4Pin SMD

2.54mm, 8(2x4) chân, SMD

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X4Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X3Pin SMD

2.54mm, 6(2x3) chân, SMD

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X3Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X2Pin SMD

2.54mm, 4(2x2) chân, SMD

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X2Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x40Pin 24mm V2

2.54mm 40(1x40) chân, Cao: 24mm, 1U Gold

13,500 đ/Cái

Hàng còn: 151 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x40Pin 24mm V2

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x10Pin 11mm

2.54mm 10(1x10) chân, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x10Pin 11mm

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x8Pin 11mm

2.54mm 8(1x8) chân, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x8Pin 11mm

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x6Pin 11mm

2.54mm 6(1x6) chân, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm,

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x6Pin 11mm

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x40 SMD

1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD

8,800 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x40 SMD

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Cong

120(3x40) chân, 2.54mm

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 390 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Cong

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x40Pin SMD

2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 188 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x40Pin SMD

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x40 SMD

1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 52 Cái

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x40 SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin 24mm

80(2x40) chân mạ vàng, 2.54mm, cao 24mm

21,000 đ/Cái

Hàng còn: 212 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin 24mm
Live support