GPS+GSM Antenna (3)

List product List gallery
Tần số: 1575.42±1MHz
Thương hiệu: Jinchang
250,000 đ/Cái
Hàng còn: 15 Cái
JCB062 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M Jinchang
Tần số: 1575.42±1MHz, band width: CF±5MHz
Thương hiệu: Jinchang
169,000 đ/Cái
JCB010 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M Jinchang
Tần số: 1575.42±1MHz, band width: CF±5MHz
Thương hiệu: OEM
149,000 đ/Cái
HY-1575 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M
Chat