Phone (28)3896.8699 | 0972924961

GPS+GSM Antenna (3)

List product List gallery
Tần số: 1575.42±1MHz
Nhà sản xuất: Jinchang
250,000 đ/Cái
JCB062 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M Jinchang
Tần số: 1575.42±1MHz, band width: CF±5MHz
Nhà sản xuất: Jinchang
169,000 đ/Cái
JCB010 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M Jinchang
Tần số: 1575.42±1MHz, band width: CF±5MHz
Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật
149,000 đ/Cái
HY-1575 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M
Live support