Phone

(28)3896.8699-0972924961

Float, Level (1)

List product List gallery

WLS Cảm Biến Mực Nước

Áp suất làm việc: 1Mpa (Max: 5Mpa), Nguồn điều chỉnh: 220VDC

86,000 đ/Cái

Hết hàng

WLS Cảm Biến Mực Nước
Thegioiic live support