Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

Ferrite Beads and Chips (10)

List product List gallery

NCB0805GK252TR020QYF

Ferrite Bead, 2500 Ohm at 100MHz

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

NCB0805GK252TR020QYF

BK2125HS101-T

FERRITE BEAD 100 OHM 0805

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

BK2125HS101-T

FB20022-4B-RC

FERRITE BEAD 900 OHM RADIAL

2,500 đ/Cái

Còn: 1368 Cái

FB20022-4B-RC

FBMH2012HM800-T

FERRITE BEAD 80 OHM 0805

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

FBMH2012HM800-T

ILHB0805ER300V

FERRITE BEAD 30 OHM 0805

2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 514 Gói(5pcs)

ILHB0805ER300V

NFM61R10T102

6A, T-Type circuit chip EMIFIL with ferrit bead, 1000pF, 50VDC

23,000 đ/Cái

Hết hàng

NFM61R10T102

EBMS201209A601

FERRITE BEAD 600 OHM 0805

2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 283 Gói(5pcs)

EBMS201209A601

Ferrite Bead RH 3.5x6x0.8

Size 3.5x6x0.8mm, 25 Ohm at 10MHz; 65 Ohm at 100HMz

800 đ/Cái

Còn: 373 Cái

Ferrite Bead RH 3.5x6x0.8

FBMH2012HM121-T

FERRITE BEAD 2.5A 120 OHM 0805

3,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 3341 Gói(5pcs)

FBMH2012HM121-T

BK2125HM601-T

FERRITE BEAD 600 OHM 0805

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

BK2125HM601-T
Thegioiic live support