Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E3Z-D81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
0 đ/Cái
E3Z-D62 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái
EE-SX674-WR Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR CLM 5MM SLOT NPN
120,000 đ/Cái
EE-SX673-WR Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR CLM 5MM SLOT NPN
120,000 đ/Cái
EE-SX672-WR Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR TSG NPN CONN
120,000 đ/Cái
EE-SX671-WR Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR LSH NPN 1MC
120,000 đ/Cái
EE-SX670-WR Cảm Biến Quang
OPTO SENSOR STD NPN 1MC
120,000 đ/Cái

Động Cơ DC, AC, Giảm Tốc, Servo, Pumps (79)

List product List gallery

42GP-BL4260 Động Cơ DC Không Chổi Than 12V49RPM

Nguồn: 12VDC, 49rpm, đường kính trục: 8mm

1,235,000 đ/Cái

Hết hàng

42GP-BL4260 Động Cơ DC Không Chổi Than 12V49RPM

42GP-BL4260 Động Cơ DC Không Chổi Than 12V13RPM

Nguồn: 12VDC, 13rpm, đường kính trục: 8mm

1,235,000 đ/Cái

Hết hàng

42GP-BL4260 Động Cơ DC Không Chổi Than 12V13RPM

Động Cơ Coreless 4X12MM

Nguồn: 3.4VDC, 72000rpm(không tải), size: 4x12mm

17,900 đ/Cái

Hết hàng

Động Cơ Coreless 4X12MM

SG92R Động Cơ Servo

Nguồn: 4.2-6VDC, 9g servo, 2.5KG.CM

57,000 đ/Cái

Hết hàng

SG92R Động Cơ Servo

M20 Động Cơ DC

Nguồn: 3VDC, tốc độ không tải: 28000 rpm 0.1A

14,000 đ/Cái

Hết hàng

M20 Động Cơ DC

JGA37-550 Động Cơ Giảm Tốc 12V 688RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 688rpm, trục 6mm

232,000 đ/Cái

Hết hàng

JGA37-550 Động Cơ Giảm Tốc 12V 688RPM

JGA25-370 Động Cơ Giảm Tốc 12V 250RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 250rpm, dòng không tải <60mA

105,000 đ/Cái

Hết hàng

JGA25-370 Động Cơ Giảm Tốc 12V 250RPM

Động Cơ Bơm Chìm Mini

Nguồn: 3-5VDC, dòng: 100-200mA, lưu lượng bơm: 1.2-1.6L/phút, size: 34x43mm

43,000 đ/Cái

Hết hàng

Động Cơ Bơm Chìm Mini

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 960RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 960rpm, dòng không tải: 35mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 960RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 600RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 600rpm, dòng không tải: 35mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 600RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 319RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 319rpm, dòng không tải: 35mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 319RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 200RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 200rpm, dòng không tải: 35mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 200RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 107RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 107rpm, dòng không tải: 35mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 107RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 66RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 66rpm, dòng không tải: 35mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 66RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 45RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 45rpm, dòng không tải: 35mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 45RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 35RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 35rpm, dòng không tải: 30mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 35RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 22RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 22rpm, dòng không tải: 30mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 22RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 12RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 12rpm, dòng không tải: 30mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 12RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 7RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 7rpm, dòng không tải: 30mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 7RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 960RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 960rpm, dòng không tải: 100mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 960RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 600RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 600rpm, dòng không tải: 100mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 600RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 319RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 319rpm, dòng không tải: 100mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 319RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 200RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 200rpm, dòng không tải: 60mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 200RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 107RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 107rpm, dòng không tải: 60mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 107RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 66RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 66rpm, dòng không tải: 60mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 66RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 45RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 45rpm, dòng không tải: 60mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 45RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 35RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 35rpm, dòng không tải: 50mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 35RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 22RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 22rpm, dòng không tải: 50mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 22RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 12RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 12rpm, dòng không tải: 50mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 12RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 7RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 7rpm, dòng không tải: 50mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 7RPM

M455-N20 Động Cơ Giảm Tốc 12V Trục Xoắn

Nguồn: 12VDC, trục xoắn: 4x55mm, tốc độ: 60rpm

133,000 đ/Cái

Hết hàng

M455-N20 Động Cơ Giảm Tốc 12V Trục Xoắn

M455-N20 Động Cơ Giảm Tốc 6V Trục Xoắn

Nguồn: 6VDC, trục xoắn: 4x55mm, tốc độ: 30rpm

133,000 đ/Cái

Hết hàng

M455-N20 Động Cơ Giảm Tốc 6V Trục Xoắn

JGY-370 Động Cơ Giảm Tốc Hộp Số Vuông

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 45rpm, đường kính trục: 6mm

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGY-370 Động Cơ Giảm Tốc Hộp Số Vuông

Động Cơ Coreless 716

Nguồn: 3.7VDC, tốc độ: 50000 rpm

16,000 đ/Cặp

Hết hàng

Động Cơ Coreless 716

Cánh Tay Servo 25T

M3, vật liệu: nhôm, màu đỏ, size: 35x15x6mm

19,000 đ/Cái

Hết hàng

Cánh Tay Servo 25T

A2212 2700KV Động Cơ Brushless

Nặng: 60g, trục: D=3.17mm, size: 27x27 mm

138,000 đ/Cái

Hết hàng

A2212 2700KV Động Cơ Brushless

A2212 2450KV Động Cơ Brushless

Nặng: 48g, trục: D=3.17mm, size: 27x27 mm

138,000 đ/Cái

Hết hàng

A2212 2450KV Động Cơ Brushless

A2212 2200KV Động Cơ Brushless

Nặng: 48g, trục: D=3.17mm, size: 27x27 mm

139,000 đ/Cái

Hết hàng

A2212 2200KV Động Cơ Brushless

A2212 930KV Động Cơ Brushless

Nặng: 48g, trục: D=3.17mm, size: 27x27 mm

139,000 đ/Cái

Hết hàng

A2212 930KV Động Cơ Brushless

ES08MA Động Cơ Servo Futaba/JR

Nguồn: 4.8-6VDC, tốc độ: 0.12s/60º(4.8VDC), 0.10s/60º(6VDC)

89,000 đ/Cái

Hết hàng

ES08MA Động Cơ Servo Futaba/JR
Thegioiic live support