Phone

(28)3896.8699-0972924961

Dominoes, Screw Terminal Blocks (32)

List product List gallery

KF126R-3P Domino 3P Chân Cong 5.08MM

3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

KF126R-3P Domino 3P Chân Cong 5.08MM

3P-KF396 Domino 3Pin 3.96

3Pins, Pitch 3.96mm, 300VDC, 10A

1,900 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF396 Domino 3Pin 3.96

4P-KF120 Domino 4Pin 2.54

4Pins, Pitch 2.54mm, 300VDC, 10A

5,300 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF120 Domino 4Pin 2.54

3P-KF120 Domino 3Pin 2.54

3Pins, Pitch 2.54mm, 300VDC, 10A

3,800 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF120 Domino 3Pin 2.54

KF120-2.54 Domino 2Pin 2.54

2Pins, Pitch 2.54mm, 300VDC, 10A

2,800 đ/Cái

Hết hàng

KF120-2.54 Domino 2Pin 2.54

2P-KF396 Domino 2Pin 3.96

2Pins, Pitch 3.96mm, 300VDC, 10A

1,300 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF396 Domino 2Pin 3.96

4P-KF137TM Domino 4Pin 15

Pitch 15mm, 600V/125A, 20-2AWG

68,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF137TM Domino 4Pin 15

3P-KF137TM Domino 3Pin 15

Pitch 15mm, 600V/125A, 20-2AWG

56,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

3P-KF137TM Domino 3Pin 15

2P-KF137TM Domino 2Pin 15

Pitch 15mm, 600V/125A, 20-2AWG

37,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF137TM Domino 2Pin 15

4P-KF301 Domino 4Pin 5.08

4Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 717 Cái

4P-KF301 Domino 4Pin 5.08

3P-KF301 Domino 3Pin 5.08

3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 630 Cái

3P-KF301 Domino 3Pin 5.08

2P-KF301 Domino 2Pin 5.08

2Pin, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 118 Cái

2P-KF301 Domino 2Pin 5.08

3P-KF350 Domino 3Pin 3.5

3Pins, pitch 3.5mm, 300V 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 2251 Cái

3P-KF350 Domino 3Pin 3.5

2P-KF350 Domino 2Pin 3.5

2Pins, pitch 3.5mm, 300V 10A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 2701 Cái

2P-KF350 Domino 2Pin 3.5

2P-KF301R Domino 2Pin 5.08

2Pins, Pitch 5.08mm, vuông góc, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 273 Cái

2P-KF301R Domino 2Pin 5.08

3P-KF301R Domino 3Pin 5.0

3Pins, Pitch 5.0mm, vuông góc, 300VDC, 10A

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 794 Cái

3P-KF301R Domino 3Pin 5.0

2P-332-5.0 Domino

2Pins, pitch 3.5mm, 300V 10A

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

2P-332-5.0 Domino

2P-332K-5.0 Domino

2Pin, Pitch 5.0MM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-332K-5.0 Domino

2P-KF350R Domino 2Pin 3.5

2Pins, pitch 3.5mm, vuông góc, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

2P-KF350R Domino 2Pin 3.5

3P-KF350R Domino 3Pin 3.5

3Pins, pitch 3.5mm, vuông góc, 10A

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 134 Cái

3P-KF350R Domino 3Pin 3.5

2P-KF126 Domino 2Pin 5.08

2Pin, pitch 5.08mm, 300VDC, 10A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1472 Cái

2P-KF126 Domino 2Pin 5.08

3P-KF126 Domino 3Pin 5.08

3Pins, Pitch 5.08mm, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1477 Cái

3P-KF126 Domino 3Pin 5.08

2P-KF128 Domino 2Pin 5.0

2Pins, Pitch 5.0mm, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 2268 Cái

2P-KF128 Domino 2Pin 5.0

3P-KF128 Domino 3Pin 5.0

3Pins, Pitch 5.0mm, 300VDC, 10A

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 693 Cái

3P-KF128 Domino 3Pin 5.0

2P-KF128 Domino 2Pin 3.5

2Pins, Pitch 3.5mm, dây 26-16AWG, 300VDC, 10A

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 1226 Cái

2P-KF128 Domino 2Pin 3.5

3P-KF128 Domino 3Pin 3.5

3Pins, Pitch 3.5mm, dây 26-16AWG, 300VDC, 10A

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 466 Cái

3P-KF128 Domino 3Pin 3.5

2P-KF128 Domino 2Pin 2.54

2Pins, Pitch 2.54mm, dây 26-18AWG, 300VDC, 10A

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 760 Cái

2P-KF128 Domino 2Pin 2.54

3P-KF128 Domino 3Pin 2.54

3Pins, Pitch 2.54mm, dây 26-18AWG, 300VDC, 10A

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 934 Cái

3P-KF128 Domino 3Pin 2.54

2P-KF103 Domino 2Pin 5.08

2Pins, Pitch 5.08mm, 300V, 10A

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 884 Cái

2P-KF103 Domino 2Pin 5.08

3P-KF103 Domino 3Pin 5.08

3Pins, Pitch 5.08mm, 300V, 10A

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 235 Cái

3P-KF103 Domino 3Pin 5.08

2P-1016 Domino 2Pin 10.16

2Pin, Pitch 10.16mm, 650V, 57A

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 434 Cái

2P-1016 Domino 2Pin 10.16

3P-1016 Domino 3Pin 10.16

3Pin, Pitch 10.16mm, 650V, 57A

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 279 Cái

3P-1016 Domino 3Pin 10.16
Thegioiic live support