Dominoes, Screw Terminal Blocks (32)

List product List gallery

3P-KF126R Domino 3 Chân Cong 5.08

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 284 Cái

3P-KF126R Domino 3 Chân Cong 5.08

3P-KF396 Domino 3 Chân 3.96

3 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300VDC, 10A

1,700 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF396 Domino 3 Chân 3.96

4P-KF120 Domino 4 Chân 2.54

4 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 300VDC, 10A

4,700 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF120 Domino 4 Chân 2.54

3P-KF120 Domino 3 Chân 2.54

3 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 300VDC, 10A

3,700 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

3P-KF120 Domino 3 Chân 2.54

2P-KF120 Domino 2 Chân 2.54

2 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 300VDC, 10A

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 241 Cái

2P-KF120 Domino 2 Chân 2.54

2P-KF396 Domino 2 Chân 3.96

2 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300VDC, 10A

1,300 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF396 Domino 2 Chân 3.96

4P-KF137TM Domino 4 Chân 15

4 chân, khoảng cách chân: 15mm, 600V/125A, 20-2AWG

68,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF137TM Domino 4 Chân 15

3P-KF137TM Domino 3 Chân 15

3 chân, khoảng cách chân: 15mm, 600V/125A, 20-2AWG

56,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

3P-KF137TM Domino 3 Chân 15

2P-KF137TM Domino 2 Chân 15

2 chân, khoảng cách chân: 15mm, 600V/125A, 20-2AWG

37,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF137TM Domino 2 Chân 15

4P-KF301 Domino 4 Chân 5.08

4 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 464 Cái

4P-KF301 Domino 4 Chân 5.08

3P-KF301 Domino 3 Chân 5.08

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 623 Cái

3P-KF301 Domino 3 Chân 5.08

2P-KF301 Domino 2 Chân 5.08

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 571 Cái

2P-KF301 Domino 2 Chân 5.08

3P-ZB350 Domino 3 Chân 3.5

3 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 2158 Cái

3P-ZB350 Domino 3 Chân 3.5

2P-ZB350 Domino 2 Chân 3.5

2 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, 300VDC, 10A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1594 Cái

2P-ZB350 Domino 2 Chân 3.5

2P-KF301R Domino 2 Chân Cong 5.08

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, vuông góc, 300VDC, 10A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 114 Cái

2P-KF301R Domino 2 Chân Cong 5.08

3P-KF301R Domino 3 Chân 5.0

3 chân, khoảng cách chân: 5.0mm, vuông góc, 300VDC, 10A

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 716 Cái

3P-KF301R Domino 3 Chân 5.0

2P-332-5.0 Domino 2 Chân

2 chân, khoảng cách chân: 5.0mm, 300VDC, 10A

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

2P-332-5.0 Domino 2 Chân

2P-332K-5.0 Domino

2 chân, khoảng cách chân: 5.0MM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-332K-5.0 Domino

2P-KF350R Domino 2 Chân 3.5

2 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, vuông góc, 10A

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 954 Cái

2P-KF350R Domino 2 Chân 3.5

3P-KF350R Domino 3 Chân 3.5

3 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, vuông góc, 10A

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 632 Cái

3P-KF350R Domino 3 Chân 3.5

2P-KF126 Domino 2 Chân 5.08

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 394 Cái

2P-KF126 Domino 2 Chân 5.08

3P-KF126 Domino 3 Chân 5.08

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 773 Cái

3P-KF126 Domino 3 Chân 5.08

2P-KF128 Domino 2 Chân 5.0

2 Chân, khoảng cách chân: 5.0mm, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1593 Cái

2P-KF128 Domino 2 Chân 5.0

3P-KF128 Domino 3 Chân 5.0

3 chân, khoảng cách chân: 5.0mm, 300VDC, 10A

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 2005 Cái

3P-KF128 Domino 3 Chân 5.0

2P-KF128-3.5 Domino 2 Chân 3.5

2 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, dây 26-16AWG, 300VDC, 10A

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 1110 Cái

2P-KF128-3.5 Domino 2 Chân 3.5

3P-KF128-3.5 Domino 3 Chân 3.5

3 chân, khoảng cách chân 3.5mm, dây 26-16AWG, 300VDC, 10A

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 651 Cái

3P-KF128-3.5 Domino 3 Chân 3.5

2P-KF128-2.54 Domino 2 Chân 2.54

2 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, dây 26-18AWG, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 465 Cái

2P-KF128-2.54 Domino 2 Chân 2.54

3P-KF128-2.54 Domino 3 Chân 2.54

3 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, dây 26-18AWG, 300VDC, 10A

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 480 Cái

3P-KF128-2.54 Domino 3 Chân 2.54

2P-KF103 Domino 2 Chân 5.08

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 733 Cái

2P-KF103 Domino 2 Chân 5.08

3P-KF103 Domino 3 Chân 5.08

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300V, 10A

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 538 Cái

3P-KF103 Domino 3 Chân 5.08

2P-1016 Domino 2 Chân 10.16

2 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 650V, 57A

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 368 Cái

2P-1016 Domino 2 Chân 10.16

3P-1016 Domino 3 Chân 10.16

3 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 650V, 57A

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 114 Cái

3P-1016 Domino 3 Chân 10.16
Chat