Domino Tép UK (19)

List product List gallery

UK-412 Hộp Đấu Nối Cáp 160A 500V

3 pha, 4 cực, 160A: 1 ngõ vào 50mm², 3 ngõ ra 35mm², 8 ngõ ra 16mm²
OEM

800,000 đ/Cái

Hết hàng

UK-412 Hộp Đấu Nối Cáp 160A 500V

UK5-HESILED Terminal Tép 12A 600V

Dây cứng: 0.2-4mm2, dây mềm: 0.2-2.5mm
OEM

34,000 đ/Cái

Hết hàng

UK5-HESILED Terminal Tép 12A 600V

UK5-HESI Terminal Tép 12A 600V

Dây cứng: 0.2-4mm2, dây mềm: 0.2-4mm2
OEM

28,900 đ/Cái

Hết hàng

UK5-HESI Terminal Tép 12A 600V

UK5-MTK-P/P Terminal Tép 16A 500V

Dây cứng: 0.2-4mm2, dây mềm: 0.2-4mm2
OEM

22,900 đ/Cái

Hết hàng

UK5-MTK-P/P Terminal Tép 16A 500V

UKH-150 Terminal Tép 309A 1000V

Dây cứng: 35-150mm2, dây mềm: 50-150mm2
OEM

295,000 đ/Cái

Hết hàng

UKH-150 Terminal Tép 309A 1000V

UKH-95 Terminal Tép 232A 1000V

Dây cứng: 25-95mm2, dây mềm: 35-95mm2
OEM

173,000 đ/Cái

Hết hàng

UKH-95 Terminal Tép 232A 1000V

UKH-50 Terminal Tép 150A 1000V

Dây cứng: 16-50mm2, dây mềm: 25-50mm2
OEM

97,000 đ/Cái

Hết hàng

UKH-50 Terminal Tép 150A 1000V

UKK5-PV Terminal Tép 32A 500V

Cỡ dây: 0.2-4mm2
OEM

107,900 đ/Cái

Hết hàng

UKK5-PV Terminal Tép 32A 500V

UKK5 Terminal Tép 32A 500V

Dây cứng: 0.2-4mm2, dây mềm: 0.2-4mm2
OEM

21,000 đ/Cái

Hết hàng

UKK5 Terminal Tép 32A 500V

UKK3 Terminal Tép 32A 500V

Dây cứng: 0.2-4mm2, dây mềm: 0.2-2.5mm2
OEM

17,500 đ/Cái

Hết hàng

UKK3 Terminal Tép 32A 500V

UK-35N Terminal Tép 125A 800V

Dây cứng: 10-25mm2, dây mềm: 10-35mm
OEM

42,500 đ/Cái

Hết hàng

UK-35N Terminal Tép 125A 800V

UK-25N Terminal Tép 110A 800V

Dây cứng: 10-25mm2, dây mềm: 10-25mm2
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

UK-25N Terminal Tép 110A 800V

UK-16N Terminal Tép 101A 800V

Dây cứng: 2.5-25mm2, dây mềm: 4-16mm2
OEM

22,000 đ/Cái

Hết hàng

UK-16N Terminal Tép 101A 800V

UK-10N Terminal Tép 76A 800V

Dây cứng: 0.5-16mm2 dây mềm: 0.5-10mm2
OEM

16,000 đ/Cái

Hết hàng

UK-10N Terminal Tép 76A 800V

UK-6N Terminal Tép 57A 800V

Dây cứng: 0.2-10mm2, dây mềm: 0.2-6mm2
OEM

10,000 đ/Cái

Hết hàng

UK-6N Terminal Tép 57A 800V

UK-5K Terminal Tép 41A 800V

Dây cứng: 0.2-6mm2, dây mềm: 0.2-4mm2
OEM

7,000 đ/Cái

Hết hàng

UK-5K Terminal Tép 41A 800V

UK-3N Terminal Tép 32A 800V

Dây cứng: 0.2-4mm2, dây mềm: 0.2-2.5mm2
OEM

6,000 đ/Cái

Hết hàng

UK-3N Terminal Tép 32A 800V

UK-2.5B Terminal Tép 32A 800V

Dây cứng: 0.2-4mm2, dây mềm: 0.2-2.5mm2
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

UK-2.5B Terminal Tép 32A 800V

UK-1.5N Domino Tép 17.5A 500V

Cỡ dây: 0.14-1.5mm2
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

UK-1.5N Domino Tép 17.5A 500V
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký