Domino Tép TB (7)

List product List gallery

TBR-100 Terminal Tép 100A 600V

Cỡ dây: 10-25mm2, ốc M8

6,000 đ/Cái

Hết hàng

TBR-100 Terminal Tép 100A 600V

TBR-60 Terminal Tép 60A 600V

Cỡ dây: 4~10mm2, ốc M4

5,000 đ/Cái

Hết hàng

TBR-60 Terminal Tép 60A 600V

TBR-30 Terminal Tép 30A 600V

Cỡ dây: 2.5-4mm2, ốc M4

4,000 đ/Cái

Hết hàng

TBR-30 Terminal Tép 30A 600V

TBR-20 Terminal Tép 20A 600V

Cỡ dây: 1.5-2.5mm2, ốc M4

3,500 đ/Cái

Hết hàng

TBR-20 Terminal Tép 20A 600V

TBR-10 Terminal Tép 10A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3

3,000 đ/Cái

Hết hàng

TBR-10 Terminal Tép 10A 600V

TBD-20 Terminal Tép 20A 600V

Cỡ dây: 0.5-1.5mm2, ốc M3

5,000 đ/Cái

Hết hàng

TBD-20 Terminal Tép 20A 600V

TBD-10 Terminal Tép 10A 600V

Cỡ dây: 0.5-1.5mm2, ốc M3

5,000 đ/Cái

Hết hàng

TBD-10 Terminal Tép 10A 600V
Chat