Domino Tép SAK (6)

List product List gallery

SAK-75EN/35 Terminal Tép 19A 750V

750V 192A, size: 76x79x22mm
OEM

28,000 đ/Cái

Hết hàng

SAK-75EN/35 Terminal Tép 19A 750V

SAK-35EN Terminal Tép 125A 800V

800V 125A, size: 58x62x18mm
OEM

23,000 đ/Cái

Hết hàng

SAK-35EN Terminal Tép 125A 800V

SAK-16EN Terminal Tép 76A 800V

800V 76A, size: 50x51.5x12mm
OEM

19,900 đ/Cái

Hết hàng

SAK-16EN Terminal Tép 76A 800V

SAK-10EN Terminal Tép 57A 800V

800V 57A, size: 41x41x6mm
OEM

18,000 đ/Cái

Hết hàng

SAK-10EN Terminal Tép 57A 800V

SAK-4EN Terminal Tép 32A 800V

800V 32A, size: 42x46.5x6.5mm
OEM

8,000 đ/Cái

Hết hàng

SAK-4EN Terminal Tép 32A 800V

SAK-2.5EN Terminal Tép 24A 800V

800V 24A, size: 41x41x6mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hết hàng

SAK-2.5EN Terminal Tép 24A 800V
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký