Domino Khối TB, TC, TD (58)

List product List gallery

TC4004 Terminal 4 Cực 400A 600V

Cỡ dây: 150~200mm2, ốc: M10
OEM

133,000 đ/Cái

Hết hàng

TC4004 Terminal 4 Cực 400A 600V

TC4003 Terminal 3 Cực 400A 600V

Cỡ dây: 150~200mm2, ốc: M10
OEM

100,000 đ/Cái

Hết hàng

TC4003 Terminal 3 Cực 400A 600V

TC2005 Terminal 5 Cực 200A 600V

Cỡ dây: 60~100mm2, ốc: M8
OEM

70,000 đ/Cái

Hết hàng

TC2005 Terminal 5 Cực 200A 600V

TC2003 Terminal 3 Cực 200A 600V

Cỡ dây: 60~100mm2, ốc: M8
OEM

56,000 đ/Cái

Hết hàng

TC2003 Terminal 3 Cực 200A 600V

TC2003 Terminal 3 Cực 200A 600V

Cỡ dây: 60~100mm2, ốc: M8
OEM

42,000 đ/Cái

Hết hàng

TC2003 Terminal 3 Cực 200A 600V

TC1505 Terminal 5 Cực 150A 600V

Cỡ dây: 40~60mm2, ốc: M8
OEM

55,000 đ/Cái

Hết hàng

TC1505 Terminal 5 Cực 150A 600V

TC1504 Terminal 4 Cực 150A 600V

Cỡ dây: 40~60mm2, ốc: M8
OEM

44,000 đ/Cái

Hết hàng

TC1504 Terminal 4 Cực 150A 600V

TC1503 Terminal 3 Cực 150A 600V

Cỡ dây: 40~60mm2, ốc: M8
OEM

33,000 đ/Cái

Hết hàng

TC1503 Terminal 3 Cực 150A 600V

TC1005 Terminal 5 Cực 100A 600V

Cỡ dây: 10~22mm2, ốc: M6
OEM

45,000 đ/Cái

Hết hàng

TC1005 Terminal 5 Cực 100A 600V

TC1004 Terminal 4 Cực 100A 600V

Cỡ dây: 10~22mm2, ốc: M6
OEM

36,000 đ/Cái

Hết hàng

TC1004 Terminal 4 Cực 100A 600V

TC1003 Terminal 3 Cực 100A 600V

Cỡ dây: 10~22mm2, ốc: M6
OEM

27,000 đ/Cái

Hết hàng

TC1003 Terminal 3 Cực 100A 600V

TC1002 Terminal 2 Cực 100A 600V

Cỡ dây: 10~22mm2, ốc: M6
OEM

18,000 đ/Cái

Hết hàng

TC1002 Terminal 2 Cực 100A 600V

TC1003 Terminal 3 Cực 100A 600V

Cỡ dây: 10~22mm2, ốc: M6
OEM

27,000 đ/Cái

Hết hàng

TC1003 Terminal 3 Cực 100A 600V

TC1004 Terminal 4 Cực 100A 600V

Cỡ dây: 10~22mm2, ốc: M6
OEM

36,000 đ/Cái

Hết hàng

TC1004 Terminal 4 Cực 100A 600V

TC604 Terminal 4 Cực 60A 600V

Cỡ dây: 6~14mm2, ốc: M6
OEM

28,000 đ/Cái

Hết hàng

TC604 Terminal 4 Cực 60A 600V

TC603 Terminal 3 Cực 60A 600V

Cỡ dây: 6~14mm2, ốc: M6
OEM

21,000 đ/Cái

Hết hàng

TC603 Terminal 3 Cực 60A 600V

TC602 Terminal 2 Cực 60A 600V

Cỡ dây: 6~14mm2, ốc: M6
OEM

14,000 đ/Cái

Hết hàng

TC602 Terminal 2 Cực 60A 600V

TD2005 Terminal 5 Cực 20A 600V

Cỡ dây: 1-2.5mm2, ốc M4
OEM

12,000 đ/Cái

Hết hàng

TD2005 Terminal 5 Cực 20A 600V

TD1560 Terminal 60 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3
OEM

85,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1560 Terminal 60 Cực 15A 600V

TD1550 Terminal 50 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3
OEM

71,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1550 Terminal 50 Cực 15A 600V

TD1545 Terminal 45 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3
OEM

64,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1545 Terminal 45 Cực 15A 600V

TD1540 Terminal 40 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3
OEM

57,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1540 Terminal 40 Cực 15A 600V

TD1535 Terminal 35 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3
OEM

50,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1535 Terminal 35 Cực 15A 600V

TD1530 Terminal 30 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3
OEM

43,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1530 Terminal 30 Cực 15A 600V

TD1525 Terminal 25 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3
OEM

36,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1525 Terminal 25 Cực 15A 600V

TD1520 Terminal 20 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3
OEM

29,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1520 Terminal 20 Cực 15A 600V

TD1515 Terminal 15 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3
OEM

22,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1515 Terminal 15 Cực 15A 600V

TD1510 Terminal 10 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1510 Terminal 10 Cực 15A 600V

TD1505 Terminal 5 Cực 15A 600V

Cỡ dây: 0.75-1.5mm2, ốc M3
OEM

8,000 đ/Cái

Hết hàng

TD1505 Terminal 5 Cực 15A 600V

TB10012 Terminal 12 Cực 100A 600V

Cỡ dây: 0.5-25mm2, ốc M6
OEM

52,000 đ/Cái

Hết hàng

TB10012 Terminal 12 Cực 100A 600V

TBC-1006 Terminal 6 Cực 100A 600V

Cỡ dây: 0.5-25mm2, ốc M6
OEM

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

TBC-1006 Terminal 6 Cực 100A 600V

TB1004 Terminal 4 Cực 100A 600V

Cỡ dây: 0.5-25mm2, ốc M6
OEM

20,000 đ/Cái

Hết hàng

TB1004 Terminal 4 Cực 100A 600V

TB1003 Terminal 3 Cực 100A 600V

Cỡ dây: 0.5-25mm2, ốc M6
OEM

17,000 đ/Cái

Hết hàng

TB1003 Terminal 3 Cực 100A 600V

TB6012 Terminal 12 Cực 60A 600V

Cỡ dây: 0.5-10mm2, ốc M6
OEM

33,000 đ/Cái

Hết hàng

TB6012 Terminal 12 Cực 60A 600V

TB6010 Terminal Cực 60A 600V

Cỡ dây: 0.5-10mm2, ốc M6
OEM

29,000 đ/Cái

Hết hàng

TB6010 Terminal  Cực 60A 600V

TBC-6006 Terminal 6 Cực 60A 600V

Cỡ dây: 0.5-10mm2, ốc M6
OEM

31,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

TBC-6006 Terminal 6 Cực 60A 600V

TB6004 Terminal 4 Cực 60A 600V

Cỡ dây: 0.5-10mm2, ốc M6
OEM

17,000 đ/Cái

Hết hàng

TB6004 Terminal 4 Cực 60A 600V

TB6003 Terminal 3 Cực 60A 600V

Cỡ dây: 0.5-10mm2, ốc M6
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

TB6003 Terminal 3 Cực 60A 600V

TB4512 Terminal 12 Cực 45A 600V

Cỡ dây: 0.5-4mm2, ốc M3
OEM

12,000 đ/Cái

Hết hàng

TB4512 Terminal 12 Cực 45A 600V

TB4510 Terminal 10 Cực 45A 600V

Cỡ dây: 0.5-4mm2, ốc M3
OEM

12,000 đ/Cái

Hết hàng

TB4510 Terminal 10 Cực 45A 600V
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký