Domino KF Hàn PCB (34)

List product List gallery

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 5mm, 300VDC, 10A

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 2423 Cái

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 5mm, 300VDC, 10A

1,800 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB

3P-KF126R Domino 3 Chân Cong 5.08mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

1,800 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF126R Domino 3 Chân Cong 5.08mm Hàn PCB

3P-KF396V Domino 3 Chân Thẳng 3.96mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300VDC, 10A

1,700 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF396V Domino 3 Chân Thẳng 3.96mm Hàn PCB

4P-KF120V Domino 4 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

4 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 300VDC, 10A

4,700 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF120V Domino 4 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

3P-KF120V Domino 3 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 300VDC, 10A

3,700 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF120V Domino 3 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

2P-KF120V Domino 2 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 300VDC, 10A

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

2P-KF120V Domino 2 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

2P-KF396V Domino 2 Chân Thẳng 3.96mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300VDC, 10A

1,300 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF396V Domino 2 Chân Thẳng 3.96mm Hàn PCB

4P-KF137TM Domino 4 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

4 chân, khoảng cách chân: 15mm, 600VDC, 125A, cỡ dây: 20-2AWG

68,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF137TM Domino 4 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

3P-KF137TM Domino 3 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 15mm, 600VDC, 125A, cỡ dây: 20-2AWG

56,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

3P-KF137TM Domino 3 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

2P-KF137TM Domino 2 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 15mm, 600VDC, 125A, cỡ dây: 20-2AWG

37,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF137TM Domino 2 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

4P-KF301V Domino 4 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

4 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 207 Cái

4P-KF301V Domino 4 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

3P-KF301V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 87 Cái

3P-KF301V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

2P-KF301V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

1,200 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF301V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

3P-ZB350V Domino 3 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 2132 Cái

3P-ZB350V Domino 3 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

2P-ZB350V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, 300VDC, 10A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1506 Cái

2P-ZB350V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

2P-KF301R Domino 2 Chân Cong 5.08mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 768 Cái

2P-KF301R Domino 2 Chân Cong 5.08mm Hàn PCB

3P-KF301R Domino 3 Chân Cong 5.08mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 830 Cái

3P-KF301R Domino 3 Chân Cong 5.08mm Hàn PCB

2P-KF332V Domino 2 Chân

2 chân, khoảng cách chân: 5mm, 300VDC, 10A

4,500 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF332V Domino 2 Chân

2P-332K-5.0 Domino

2 chân, khoảng cách chân: 5.0MM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-332K-5.0 Domino

2P-KF350R Domino 2 Chân Cong 3.5mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, 300VDC, 10A

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 932 Cái

2P-KF350R Domino 2 Chân Cong 3.5mm Hàn PCB

3P-KF350R Domino 3 Chân Cong 3.5mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, 300VDC, 10A

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 632 Cái

3P-KF350R Domino 3 Chân Cong 3.5mm Hàn PCB

2P-KF126V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 4930 Cái

2P-KF126V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

3P-KF126V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1627 Cái

3P-KF126V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB Loại Tốt

2 chân, khoảng cách chân: 5mm, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB Loại Tốt

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB Loại Tốt

3 chân, khoảng cách chân: 5mm, 300VDC, 10A

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 590 Cái

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB Loại Tốt

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, 300VDC, 10A

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, 300VDC, 10A

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 567 Cái

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 300VDC, 10A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 178 Cái

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 300VDC, 10A

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 254 Cái

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

2P-KF103V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 281 Cái

2P-KF103V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

3P-KF103V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 268 Cái

3P-KF103V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

2P-1016V Domino 2 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 650VDC, 57A

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 334 Cái

2P-1016V Domino 2 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

3P-1016V Domino 3 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 650VDC, 57A

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 124 Cái

3P-1016V Domino 3 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB
Chat