Domino KF Hàn PCB (34)

List product List gallery

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 5mm, 300VDC, 10A
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 832 Cái

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 5mm, 300VDC, 10A
OEM

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 1958 Cái

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB

3P-KF126R Domino 3 Chân Cong 5.08mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A
OEM

1,800 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF126R Domino 3 Chân Cong 5.08mm Hàn PCB

3P-KF396V Domino 3 Chân Thẳng 3.96mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300VDC, 10A
OEM

1,700 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF396V Domino 3 Chân Thẳng 3.96mm Hàn PCB

4P-KF120V Domino 4 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

4 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 300VDC, 10A
OEM

4,700 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF120V Domino 4 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

3P-KF120V Domino 3 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 300VDC, 10A
OEM

3,700 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF120V Domino 3 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

2P-KF120V Domino 2 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 300VDC, 10A
OEM

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

2P-KF120V Domino 2 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

2P-KF396V Domino 2 Chân Thẳng 3.96mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300VDC, 10A
OEM

1,300 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF396V Domino 2 Chân Thẳng 3.96mm Hàn PCB

4P-KF137TM Domino 4 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

4 chân, khoảng cách chân: 15mm, 600VDC, 125A, cỡ dây: 20-2AWG
OEM

68,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF137TM Domino 4 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

3P-KF137TM Domino 3 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 15mm, 600VDC, 125A, cỡ dây: 20-2AWG
OEM

56,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

3P-KF137TM Domino 3 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

2P-KF137TM Domino 2 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 15mm, 600VDC, 125A, cỡ dây: 20-2AWG
OEM

37,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF137TM Domino 2 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

4P-KF301V Domino 4 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

4 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 143 Cái

4P-KF301V Domino 4 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

3P-KF301V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

3P-KF301V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

2P-KF301V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 936 Cái

2P-KF301V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

3P-ZB350V Domino 3 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, 300VDC, 10A
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 2077 Cái

3P-ZB350V Domino 3 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

2P-ZB350V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, 300VDC, 10A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1432 Cái

2P-ZB350V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

2P-KF301R Domino 2 Chân Cong 5.08mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 658 Cái

2P-KF301R Domino 2 Chân Cong 5.08mm Hàn PCB

3P-KF301R Domino 3 Chân Cong 5.08mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 808 Cái

3P-KF301R Domino 3 Chân Cong 5.08mm Hàn PCB

2P-KF332V Domino 2 Chân

2 chân, khoảng cách chân: 5mm, 300VDC, 10A
OEM

4,500 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF332V Domino 2 Chân

2P-332K-5.0 Domino

2 chân, khoảng cách chân: 5.0MM
OEM

1,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-332K-5.0 Domino

2P-KF350R Domino 2 Chân Cong 3.5mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, 300VDC, 10A
OEM

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 882 Cái

2P-KF350R Domino 2 Chân Cong 3.5mm Hàn PCB

3P-KF350R Domino 3 Chân Cong 3.5mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, 300VDC, 10A
OEM

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 677 Cái

3P-KF350R Domino 3 Chân Cong 3.5mm Hàn PCB

2P-KF126V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 4418 Cái

2P-KF126V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

3P-KF126V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1592 Cái

3P-KF126V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB Loại Tốt

2 chân, khoảng cách chân: 5mm, 300VDC, 10A
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1688 Cái

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB Loại Tốt

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB Loại Tốt

3 chân, khoảng cách chân: 5mm, 300VDC, 10A
OEM

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 430 Cái

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 5mm Hàn PCB Loại Tốt

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, 300VDC, 10A
Kefa Electronics

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 890 Cái

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 3.5mm, 300VDC, 10A
Kefa Electronics

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 498 Cái

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 3.5mm Hàn PCB

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 300VDC, 10A
Kefa Electronics

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 88 Cái

2P-KF128V Domino 2 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 300VDC, 10A
Kefa Electronics

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

3P-KF128V Domino 3 Chân Thẳng 2.54mm Hàn PCB

2P-KF103V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A
OEM

1,300 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF103V Domino 2 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

3P-KF103V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 5.08mm, 300VDC, 10A
OEM

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

3P-KF103V Domino 3 Chân Thẳng 5.08mm Hàn PCB

2P-1016V Domino 2 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

2 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 650VDC, 57A
Kefa Electronics

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 333 Cái

2P-1016V Domino 2 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

3P-1016V Domino 3 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB

3 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 650VDC, 57A
Kefa Electronics

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 119 Cái

3P-1016V Domino 3 Chân Thẳng 15mm Hàn PCB
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký