Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

Display Drivers & Controllers (5)

List product List gallery

CH340G

SOP-16, Driver IC

11,000 đ/Cái

Còn: 71 Cái

CH340G

MAX7219CNG

IC DRIVER LED DISPLAY 8DGT 24DIP

16,000 đ/Cái

Hết hàng

MAX7219CNG

MAX7219CWG

IC DRIVER LED DISP 8DGT 24-SOIC

12,000 đ/Cái

Hết hàng

MAX7219CWG

LB1240

Fluorescent Display Tube Driver

25,000 đ/Cái

Hết hàng

LB1240

UDN6118A

VACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVER

95,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

UDN6118A
Thegioiic live support