Diode Chỉnh Lưu Xuyên Lỗ (34)

List product List gallery

D92-02 Diode Chỉnh Lưu 20A 200V

20A, 200V, TO-3P

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

D92-02 Diode Chỉnh Lưu 20A 200V

FR207 Diode Chỉnh Lưu 2A 1KV

2A, 1KV, 150ns

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 2508 Cái

FR207 Diode Chỉnh Lưu 2A 1KV

MUR460RLG Diode Chỉnh Lưu 4A 600V

4A, 600V, DO201AD

1,500 đ/Cái

Hết hàng

MUR460RLG Diode Chỉnh Lưu 4A 600V

HER508 Diode Chỉnh Lưu 5A 1KV

5A, 1KV, 70ns

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

HER508 Diode Chỉnh Lưu 5A 1KV

FR307 Diode Chỉnh Lưu 3A 1KV

3A, 1KV, DO201AD

890 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

FR307 Diode Chỉnh Lưu 3A 1KV

HER503 Diode Chỉnh Lưu 5A 200V

5A, 200V, DO-201AD

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

HER503 Diode Chỉnh Lưu 5A 200V

SF26G Diode Chỉnh Lưu 2A 400V

2A, 400V, DO15

900 đ/Cái

Hàng còn: 915 Cái

SF26G Diode Chỉnh Lưu 2A 400V

SR240 Diode Chỉnh Lưu 2A 40V

2A, 40V, DO15

900 đ/Cái

Hàng còn: 214 Cái

SR240 Diode Chỉnh Lưu 2A 40V

SF58 Diode Chỉnh Lưu 5A 600V

5A, 600V, DO-201AD

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 1180 Cái

SF58 Diode Chỉnh Lưu 5A 600V

FR157 Diode Chỉnh Lưu 1.5A 1KV

1.5A, 1KV, DO204AC

290 đ/Cái

Hàng còn: 927 Cái

FR157 Diode Chỉnh Lưu 1.5A 1KV

SF56 Diode Chỉnh Lưu 5A 400V

5A, 400V, DO-201AD

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 209 Cái

SF56 Diode Chỉnh Lưu 5A 400V

HER506 Diode Chỉnh Lưu 5A 600V

5A, 600V, 75ns

1,200 đ/Cái

Hết hàng

HER506 Diode Chỉnh Lưu 5A 600V

FR107 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV

1A, 1KV, DO204AL

190 đ/Cái

Hàng còn: 257 Cái

FR107 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV

RL207 Diode Chỉnh Lưu 2A 1KV

2A, 1KV, DO15

900 đ/Cái

Hàng còn: 774 Cái

RL207 Diode Chỉnh Lưu 2A 1KV

1N5399 Diode Chỉnh Lưu 1.5A 1KV

1.5A, 1KV, DO15

490 đ/Cái

Hàng còn: 450 Cái

1N5399 Diode Chỉnh Lưu 1.5A 1KV

MUR460 Diode Chỉnh Lưu 3A 600V

4A, 600V, DO201AD

2,500 đ/Cái

Hết hàng

MUR460 Diode Chỉnh Lưu 3A 600V

U16C60D Diode Chỉnh Lưu 16A 600V

16A, 600V, TO-220AB

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

U16C60D Diode Chỉnh Lưu 16A 600V

HER507 Diode Chỉnh Lưu 5A 800V

5A, 800V, DO-27

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 142 Cái

HER507 Diode Chỉnh Lưu 5A 800V

1N4937 Diode Chỉnh Lưu 1A 600V

1A, 600V, DO-41

290 đ/Cái

Hết hàng

1N4937 Diode Chỉnh Lưu 1A 600V

SR2100 Diode Chỉnh Lưu 2A 100V

2A, 100V, DO15 MIC

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 619 Cái

SR2100 Diode Chỉnh Lưu 2A 100V

10A10 Diode Chỉnh Lưu 10A 1KV

10A, 1kV, R6

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 1312 Cái

10A10 Diode Chỉnh Lưu 10A 1KV

1N4001 Diode Chỉnh Lưu 1A 50V

1A, 50V, DO41

290 đ/Cái

Hàng còn: 1491 Cái

1N4001 Diode Chỉnh Lưu 1A 50V

SF36 Diode Chỉnh Lưu 3A 400V

3A, 400V, DO201 MIC

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 341 Cái

SF36 Diode Chỉnh Lưu 3A 400V

6A10 Diode Chỉnh Lưu 6A 1KV

6A, 1KV Power Diode

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 140 Cái

6A10 Diode Chỉnh Lưu 6A 1KV

FR304 Diode Chỉnh Lưu 3A 400V

3A, 400V, DO201AD

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 1710 Cái

FR304 Diode Chỉnh Lưu 3A 400V

DSEI60-06A Diode Chỉnh Lưu 60A 8600V

60A, 600V, Diode Fred, TO-247AD

48,000 đ/Cái

Hàng còn: 574 Cái

DSEI60-06A Diode Chỉnh Lưu 60A 8600V

1N4007 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV

1A, 1KV, DO-204AL

190 đ/Cái

Hàng còn: 7216 Cái

1N4007 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV

1N5408 Diode Chỉnh Lưu 3A 1KV

3A, 1KV, DO-201AD

690 đ/Cái

Hàng còn: 3694 Cái

1N5408 Diode Chỉnh Lưu 3A 1KV

1N5404 Diode Chỉnh Lưu 3A 400V

3A, 400V, DO-201AD

990 đ/Cái

Hết hàng

1N5404 Diode Chỉnh Lưu 3A 400V

1N5402 Diode Chỉnh Lưu 3A 200V

3A, 200V, DO-201AD

990 đ/Cái

Hết hàng

1N5402 Diode Chỉnh Lưu 3A 200V

1N5401 Diode Chỉnh Lưu 3A 100V

3A, 100V, DO-201AD

990 đ/Cái

Hết hàng

1N5401 Diode Chỉnh Lưu 3A 100V

1N4004 Diode Chỉnh Lưu 1A 400V

1A, 400V, DO-41

290 đ/Cái

Hàng còn: 3405 Cái

1N4004 Diode Chỉnh Lưu 1A 400V

1N4148 Diode Chỉnh Lưu 0.15A 75V

0.15A, 75V, DO-35

140 đ/Cái

Hàng còn: 4235 Cái

1N4148 Diode Chỉnh Lưu 0.15A 75V

RHRP860 Diode Chỉnh Lưu 8A 600V

8A, 600V, DIODE HYPER TO-220AC

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

RHRP860 Diode Chỉnh Lưu 8A 600V
Chat