Diode Cầu Chỉnh Lưu 1 Pha Xuyên Lỗ (28)

List product List gallery

RS207 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 2A

1 pha 1KV 2A RS-2
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 132 Cái

RS207 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 2A

KBPC606 Cầu Chỉnh Lưu 600V 6A

1 pha, 600V, 6A, D-72
Vishay

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 440 Cái

KBPC606 Cầu Chỉnh Lưu 600V 6A

KBP210-BP Cầu Chỉnh Lưu 1KV 2A

1 pha, 2A, 1KV, KBPR
OEM

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 160 Cái

KBP210-BP Cầu Chỉnh Lưu 1KV 2A

KBL408 Cầu Chỉnh Lưu 800V 4A

1 pha, 4A, 800V, KBL
SEP ELECTRONIC

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 344 Cái

KBL408 Cầu Chỉnh Lưu 800V 4A

KBU808 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 8A

1 pha, 8A, 1KV, KBU
SEP ELECTRONIC

8,700 đ/Cái

Hàng còn: 349 Cái

KBU808 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 8A

KBP310 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 3A

1 pha, 1KV, 3A, KBP
OEM

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 403 Cái

KBP310 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 3A

GBU806 Cầu Chỉnh Lưu 600V 8A

1 pha, 600V, 8A, GBU
Diodes Inc

8,000 đ/Cái

Hết hàng

GBU806 Cầu Chỉnh Lưu 600V 8A

KBL410 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 4A

1 pha, 4A, 1KV, KBL
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 970 Cái

KBL410 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 4A

GBU810 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 8A

1 pha, 1KV, 8A, GBU
Diodes Inc

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 150 Cái

GBU810 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 8A

RS507 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 5A

1 pha, 1KV, 5A, RS5
OEM

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 316 Cái

RS507 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 5A

GBU808 Cầu Chỉnh Lưu 800V 8A

1 pha, 8A, 800V, GBU
OEM

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 445 Cái

GBU808 Cầu Chỉnh Lưu 800V 8A

KBL608 Cầu Chỉnh Lưu 800V 6A

1 pha, 800V, 6A, KBL
OEM

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 437 Cái

KBL608 Cầu Chỉnh Lưu 800V 6A

KBU1010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 10A

1 pha, 1KV, 10A, KBU
OEM

5,300 đ/Cái

Hàng còn: 410 Cái

KBU1010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 10A

GBJ2510 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 25A

1 pha, 1KV, 25A, GBJ
SEP ELECTRONIC

8,900 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

GBJ2510 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 25A

DB107 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 1A

1 pha, 1KV, 1A, DB-1
SEP ELECTRONIC

900 đ/Cái

Hàng còn: 742 Cái

DB107 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 1A

RB156 Cầu Chỉnh Lưu 800V 1.5A

1 pha, 800V, 1.5A, RB-15
SEP ELECTRONIC

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 308 Cái

RB156 Cầu Chỉnh Lưu 800V 1.5A

KBPC2510 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 25A

1 pha, 25A, 1KV, KBPC
SEP ELECTRONIC

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

KBPC2510 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 25A

KBPC5010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 50A

1 pha, 50A, 1000V, KBPC
SEP ELECTRONIC

14,500 đ/Cái

Hàng còn: 184 Cái

KBPC5010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 50A

KBP307 Cầu Chỉnh Lưu 700V 3A

1 pha, 3A, 700V
SEP ELECTRONIC

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 136 Cái

KBP307 Cầu Chỉnh Lưu 700V 3A

KBPC610 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 6A

1 pha, 1KV, 6A
Vishay

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 880 Cái

KBPC610 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 6A

KBL406 Cầu Chỉnh Lưu 600V 4A

1 pha, 4A, 600V
SEP ELECTRONIC

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 138 Cái

KBL406 Cầu Chỉnh Lưu 600V 4A

BR5010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 50A

1 pha, 50A, 1KV
SEP ELECTRONIC

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 96 Cái

BR5010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 50A

VS-GBPC3512A Cầu Chỉnh Lưu 1.2KV 35A

1 pha, 1.2KV, 35A, GBPCA
Vishay

99,000 đ/Cái

Hết hàng

VS-GBPC3512A Cầu Chỉnh Lưu 1.2KV 35A

KBPC3510 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 35A

1 pha, 35A, 1KV, KBPC
SEP ELECTRONIC

10,800 đ/Cái

Hết hàng

KBPC3510 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 35A

KBP206 Cầu Chỉnh Lưu 600V 2A

1 pha, 2A, 600V, KBPM
SEP ELECTRONIC

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 503 Cái

KBP206 Cầu Chỉnh Lưu 600V 2A

2W10 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 2A

1 pha, 2A, 1000V, WOB
SEP ELECTRONIC

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1367 Cái

2W10 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 2A

2KBP06M Cầu Chỉnh Lưu 600V 2A

1 pha, 2A, 600V, KBPM
Vishay

3,000 đ/Cái

Hết hàng

2KBP06M Cầu Chỉnh Lưu 600V 2A

KBPC3506 Cầu Chỉnh Lưu 600V 35A

1 pha, 35A, 600V, KBPC
OEM

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

KBPC3506 Cầu Chỉnh Lưu 600V 35A
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký