Diode Cầu Chỉnh Lưu 1 Pha Xuyên Lỗ (28)

List product List gallery

RS207 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 2A

1 pha 1KV 2A RS-2

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 158 Cái

RS207 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 2A

KBPC606 Cầu Chỉnh Lưu 600V 6A

1 pha, 600V, 6A, D-72

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 444 Cái

KBPC606 Cầu Chỉnh Lưu 600V 6A

KBP210-BP Cầu Chỉnh Lưu 1KV 2A

1 pha, 2A, 1KV, KBPR

3,000 đ/Cái

Hết hàng

KBP210-BP Cầu Chỉnh Lưu 1KV 2A

KBL408 Cầu Chỉnh Lưu 800V 4A

1 pha, 4A, 800V, KBL

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 356 Cái

KBL408 Cầu Chỉnh Lưu 800V 4A

KBU808 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 8A

1 pha, 8A, 1KV, KBU

8,700 đ/Cái

Hàng còn: 354 Cái

KBU808 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 8A

KBP310 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 3A

1 pha, 1KV, 3A, KBP

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 423 Cái

KBP310 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 3A

GBU806 Cầu Chỉnh Lưu 600V 8A

1 pha, 600V, 8A, GBU

8,000 đ/Cái

Hết hàng

GBU806 Cầu Chỉnh Lưu 600V 8A

KBL410 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 4A

1 pha, 4A, 1KV, KBL

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 971 Cái

KBL410 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 4A

GBU810 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 8A

1 pha, 1KV, 8A, GBU

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 151 Cái

GBU810 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 8A

RS507 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 5A

1 pha, 1KV, 5A, RS5

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 327 Cái

RS507 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 5A

GBU808 Cầu Chỉnh Lưu 800V 8A

1 pha, 8A, 800V, GBU

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 451 Cái

GBU808 Cầu Chỉnh Lưu 800V 8A

KBL608 Cầu Chỉnh Lưu 800V 6A

1 pha, 800V, 6A, KBL

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

KBL608 Cầu Chỉnh Lưu 800V 6A

KBU1010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 10A

1 pha, 1KV, 10A, KBU

5,300 đ/Cái

Hàng còn: 415 Cái

KBU1010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 10A

GBJ2510 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 25A

1 pha, 1KV, 25A, GBJ

8,900 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

GBJ2510 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 25A

DB107 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 1A

1 pha, 1KV, 1A, DB-1

900 đ/Cái

Hàng còn: 304 Cái

DB107 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 1A

RB156 Cầu Chỉnh Lưu 800V 1.5A

1 pha, 800V, 1.5A, RB-15

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 332 Cái

RB156 Cầu Chỉnh Lưu 800V 1.5A

KBPC2510 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 25A

1 pha, 25A, 1KV, KBPC

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

KBPC2510 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 25A

KBPC5010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 50A

1 pha, 50A, 1000V, KBPC

14,500 đ/Cái

Hàng còn: 191 Cái

KBPC5010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 50A

KBP307 Cầu Chỉnh Lưu 700V 3A

1 pha, 3A, 700V

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 282 Cái

KBP307 Cầu Chỉnh Lưu 700V 3A

KBPC610 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 6A

1 pha, 1KV, 6A

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 880 Cái

KBPC610 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 6A

KBL406 Cầu Chỉnh Lưu 600V 4A

1 pha, 4A, 600V

4,500 đ/Cái

Hết hàng

KBL406 Cầu Chỉnh Lưu 600V 4A

BR5010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 50A

1 pha, 50A, 1KV

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

BR5010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 50A

VS-GBPC3512A Cầu Chỉnh Lưu 1.2KV 35A

1 pha, 1.2KV, 35A, GBPCA

99,000 đ/Cái

Hết hàng

VS-GBPC3512A Cầu Chỉnh Lưu 1.2KV 35A

KBPC3510 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 35A

1 pha, 35A, 1KV, KBPC

10,800 đ/Cái

Hết hàng

KBPC3510 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 35A

KBP206 Cầu Chỉnh Lưu 600V 2A

1 pha, 2A, 600V, KBPM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 653 Cái

KBP206 Cầu Chỉnh Lưu 600V 2A

2W10 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 2A

1 pha, 2A, 1000V, WOB

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 980 Cái

2W10 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 2A

2KBP06M Cầu Chỉnh Lưu 600V 2A

1 pha, 2A, 600V, KBPM

3,000 đ/Cái

Hết hàng

2KBP06M Cầu Chỉnh Lưu 600V 2A

KBPC3506 Cầu Chỉnh Lưu 600V 35A

1 pha, 35A, 600V, KBPC

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 63 Cái

KBPC3506 Cầu Chỉnh Lưu 600V 35A
Chat