Diode Cầu Chỉnh Lưu 1 Pha Dán SMD (8)

List product List gallery

MB10S Cầu Chỉnh Lưu 1KV 0.5A

1 pha, 0.5A, 1KV, 4-SOIC

900 đ/Cái

Hết hàng

MB10S Cầu Chỉnh Lưu 1KV 0.5A

MB6F Cầu Chỉnh Lưu 600V 0.5A

1 pha, 600V, 0.5A, MBF

850 đ/Cái

Hết hàng

MB6F Cầu Chỉnh Lưu 600V 0.5A

MB10F Cầu Chỉnh Lưu 1KV 0.5A

1 pha, 1KV, 0.5A, MBF

900 đ/Cái

Hàng còn: 4673 Cái

MB10F Cầu Chỉnh Lưu 1KV 0.5A

MB8S Cầu Chỉnh Lưu 800V 0.5A

1 pha, 0.5A, 800V, 4-SOIC

700 đ/Cái

Hàng còn: 1427 Cái

MB8S Cầu Chỉnh Lưu 800V 0.5A

MB6S Cầu Chỉnh Lưu 600V 0.5A

1 pha, 0.5A, 600V, Reel

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 1287 Cái

MB6S Cầu Chỉnh Lưu 600V 0.5A

DF1502S Cầu Chỉnh Lưu 200V 1.5A

1 pha, 200V, 1.5A, DF-S

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 417 Cái

DF1502S Cầu Chỉnh Lưu 200V 1.5A

DB107S Cầu Chỉnh Lưu 1KV 1A

1 pha, 1A, 1KV

1,290 đ/Cái

Hàng còn: 345 Cái

DB107S Cầu Chỉnh Lưu 1KV 1A

DF10S Cầu Chỉnh Lưu 1KV 1A

1 pha, 1A, 1KV, 4SMD, Vishay

2,200 đ/Cái

Hết hàng

DF10S Cầu Chỉnh Lưu 1KV 1A
Chat