Điện Trở Xuyên Lỗ 3W (70)

List product List gallery
Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi. Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu t... Xem thêm

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi.

Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu tạo từ tấm kim loại mỏng để sử dụng cho mục đích thông thường hoặc carbon đòi hỏi độ chính xác cao. Chúng được thêm chân dài (tự động hoặc bằng tay) để hàn vào PCB.

Điện trở xuyên lỗ được sử dụng vào đâu?

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng trong công nghiệp ô tô, viễn thông và thiết bị y tế. Chúng phù hợp nhất với mạch điện lớn và làm mạch thử nghiệm prototype vì không cần phải hàn.

Các loại điện trở xuyên lỗ cố định

Loại điện trở xuyên lỗ thông dụng nhất là loại dây quấn và đồng trục

  • Loại đồng trục có dạng phẳng, ống hoặc dạng hộp có chân 2 đầu. Chúng đươc sử dụng cho ứng dụng khoảng cách ngắn
  • Loại dây quấn có dây kim loại được quấn quanh lõi gốm, nhựa hoặc sợi thủy tinh để có được công suất định mức cao hơn.
Thu gọn
1% 5%

Điện Trở 820K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

820K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 820K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 680K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

680K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 680K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 560K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

560K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 560K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 470K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

470K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 470K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 390K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

390K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 390K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 330K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

330K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 330K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 270K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

270K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 270K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 220K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

220K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 220K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 180K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

180K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 180K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 150K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

150K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 150K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 120K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

120K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 120K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 100K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

100K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 100K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 82K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

82K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 82K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 68K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

68K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 68K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 56K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

56K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 56K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 47K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

47K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 169 Cái

Điện Trở 47K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 39K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

39K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 39K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 33K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

33K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 33K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 27K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

27K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 27K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 22K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

22K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 191 Cái

Điện Trở 22K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 18K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

18K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 18K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 15K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

15K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 174 Cái

Điện Trở 15K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 12K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

12K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 12K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 10K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

10K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 114 Cái

Điện Trở 10K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 9.1K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

9.1K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 9.1K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 8.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

8.2K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 8.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 6.8K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

6.8K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 6.8K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 5.6K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

5.6K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 5.6K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 4.7K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

4.7K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 120 Cái

Điện Trở 4.7K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 3.9K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

3.9K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 3.9K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 3.3K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

3.3K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 3.3K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.7K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

2.7K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 2.7K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

2.2K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 130 Cái

Điện Trở 2.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1.8K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

1.8K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 1.8K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1.5K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

1.5K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 1.5K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

1.2K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 1.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

1K Ohm 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 132 Cái

Điện Trở 1K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 820 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

820R 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 820 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 680 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

680R 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 680 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 560 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu

560R 3W 5%
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 187 Cái

Điện Trở 560 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký