Điện Trở Xuyên Lỗ 2W (145)

List product List gallery
Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi. Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu t... Xem thêm

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi.

Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu tạo từ tấm kim loại mỏng để sử dụng cho mục đích thông thường hoặc carbon đòi hỏi độ chính xác cao. Chúng được thêm chân dài (tự động hoặc bằng tay) để hàn vào PCB.

Điện trở xuyên lỗ được sử dụng vào đâu?

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng trong công nghiệp ô tô, viễn thông và thiết bị y tế. Chúng phù hợp nhất với mạch điện lớn và làm mạch thử nghiệm prototype vì không cần phải hàn.

Các loại điện trở xuyên lỗ cố định

Loại điện trở xuyên lỗ thông dụng nhất là loại dây quấn và đồng trục

  • Loại đồng trục có dạng phẳng, ống hoặc dạng hộp có chân 2 đầu. Chúng đươc sử dụng cho ứng dụng khoảng cách ngắn
  • Loại dây quấn có dây kim loại được quấn quanh lõi gốm, nhựa hoặc sợi thủy tinh để có được công suất định mức cao hơn.
Thu gọn
1% 5%

Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

5.1 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 0.47 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

0.47 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 382 Cái

Điện Trở 0.47 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 470K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

470K Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 470K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1.6M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

1.6M Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 1.6M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 220K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

220K Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 485 Cái

Điện Trở 220K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 100K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

100K Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 350 Cái

Điện Trở 100K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 82K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

82K Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 82K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1.3M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

1.3M Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 1.3M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

1M Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 1M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 33K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

33K Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 33K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 22K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

22K Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 290 Cái

Điện Trở 22K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 10K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

10K Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

Điện Trở 10K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 6.8K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

6.8K Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 6.8K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 5.6K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

5.6K Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 5.6K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 4.7M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

4.7M Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 4.7M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 3.3K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

3.3K Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 3.3K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.3M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

2.3M Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 2.3M Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1.5K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

1.5K Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 1.5K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1.2K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

1.2K Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 1.2K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

1K Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 174 Cái

Điện Trở 1K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 680 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

680 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 680 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 560 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

560 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 560 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 470 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

470 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 470 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 330 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

330 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Điện Trở 330 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 220 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

220 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 512 Cái

Điện Trở 220 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 150 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

150 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 150 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 120 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

120 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 120 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 100 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

100 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 100 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 91 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

91 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 91 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 68 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

68 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 68 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 56 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

56 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 56 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 47 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

47 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 47 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 33 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

33 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 33 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 15 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

15 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 15 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 10 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

10 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 10 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 5.6 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

5.6 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 5.6 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 4.7 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

4.7 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 4.7 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.2 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

2.2 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 808 Cái

Điện Trở 2.2 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

1 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 0.5 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

0.5 Ohm 2W 5%
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 0.5 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký