Điện Trở Xuyên Lỗ 1W (109)

List product List gallery
Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi. Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu t... Xem thêm

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi.

Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu tạo từ tấm kim loại mỏng để sử dụng cho mục đích thông thường hoặc carbon đòi hỏi độ chính xác cao. Chúng được thêm chân dài (tự động hoặc bằng tay) để hàn vào PCB.

Điện trở xuyên lỗ được sử dụng vào đâu?

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng trong công nghiệp ô tô, viễn thông và thiết bị y tế. Chúng phù hợp nhất với mạch điện lớn và làm mạch thử nghiệm prototype vì không cần phải hàn.

Các loại điện trở xuyên lỗ cố định

Loại điện trở xuyên lỗ thông dụng nhất là loại dây quấn và đồng trục

  • Loại đồng trục có dạng phẳng, ống hoặc dạng hộp có chân 2 đầu. Chúng đươc sử dụng cho ứng dụng khoảng cách ngắn
  • Loại dây quấn có dây kim loại được quấn quanh lõi gốm, nhựa hoặc sợi thủy tinh để có được công suất định mức cao hơn.
Thu gọn
1% 5%

Điện Trở 820 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

820R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 820 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 750 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

750R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 750 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 510 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

510R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 510 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 680 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

680R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 680 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 560 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

560R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 560 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 470 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

470R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 470 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 390 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

390R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 390 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 330 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

330R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 330 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 300 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

300R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 300 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 270 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

270R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 270 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 220 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

220R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 220 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 180 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

180R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 180 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 150 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

150R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 150 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 120 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

120R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 120 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 100 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

100R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 100 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 91 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 68 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 56 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 47 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 39 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 33 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 22 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 15 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 10 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 6.8 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

6.8R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 6.8 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 5.6 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

5.6R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 5.6 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 4.7 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

4.7R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 4.7 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 2.2 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

2.2R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 2.2 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 1 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 0.5 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

0.5R 1W 1%
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 0.5 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu
Điện Trở 0 Ohm 1W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 0 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

0 Ohm 1W 5%
OEM

290 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 0 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 0.5 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

0.5 Ohm 1W 5%
OEM

290 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 0.5 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

1 Ohm 1W 5%
OEM

290 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Điện Trở 1 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.2 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

2.2 Ohm 1W 5%
OEM

290 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 2.2 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 4.7 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

4.7 Ohm 1W 5%
OEM

290 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 4.7 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 5.6 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

5.6 Ohm 1W 5%
OEM

290 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 5.6 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 6.8 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

6.8 Ohm 1W 5%
OEM

290 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 6.8 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 10 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

10 Ohm 1W 5%
OEM

290 đ/Cái

Hàng còn: 196 Cái

Điện Trở 10 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 15 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu

15 Ohm 1W 5%
OEM

290 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 15 Ohm 1W 5% 4 Vòng Màu
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký