Điện Trở Xuyên Lỗ 1/6W (1)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 0 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

0R 1/6W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 18 Gói(50pcs)

Điện Trở 0 Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu
Chat