Điện Trở Xuyên Lỗ 1/6W (114)

List product List gallery
Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi. Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu t... Xem thêm

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi.

Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu tạo từ tấm kim loại mỏng để sử dụng cho mục đích thông thường hoặc carbon đòi hỏi độ chính xác cao. Chúng được thêm chân dài (tự động hoặc bằng tay) để hàn vào PCB.

Điện trở xuyên lỗ được sử dụng vào đâu?

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng trong công nghiệp ô tô, viễn thông và thiết bị y tế. Chúng phù hợp nhất với mạch điện lớn và làm mạch thử nghiệm prototype vì không cần phải hàn.

Các loại điện trở xuyên lỗ cố định

Loại điện trở xuyên lỗ thông dụng nhất là loại dây quấn và đồng trục

  • Loại đồng trục có dạng phẳng, ống hoặc dạng hộp có chân 2 đầu. Chúng đươc sử dụng cho ứng dụng khoảng cách ngắn
  • Loại dây quấn có dây kim loại được quấn quanh lõi gốm, nhựa hoặc sợi thủy tinh để có được công suất định mức cao hơn.
Thu gọn
1% 5%

Điện Trở 2.2 Ohm 1/6W 1% 5 Vòng Màu

0R 1/6W 1%
OEM

2,500 đ/Gói (50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.2 Ohm 1/6W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 10M Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

10M 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 10M Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 4.7M Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

4.7M 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 4.7M Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 3.3M Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

3.3M 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 3.3M Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.2M Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

2.2M 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 2.2M Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1.5M Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

1.5M 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 1.5M Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở1 M Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

1M 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở1 M Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 680K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

680K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 680K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 750K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

750K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 750K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 820K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

820K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 820K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 620K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

620K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 620K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 560K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

560K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 560K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 510K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

510K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 510K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 470K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

470K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 470K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 430K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

430K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 430K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 390K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

390K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 390K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 360K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

360K 1/6W 5%
Abracon

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 360K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 330K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

330K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 330K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 300K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

300K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 300K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 270K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

270K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 270K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 240K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

240K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 240K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 220K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

220K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 220K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 200K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

200K 1/6W 5%
Abracon

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 200K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 180K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

180K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 180K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 150K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

150K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 150K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 120K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

120K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 120K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 110K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

110K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 110K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 100K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

100K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 100K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 82K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

82K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 82K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 75K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

75K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 75K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 68K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

68K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 68K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 62K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

62K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 62K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 56K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

56K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 56K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 51K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

51K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 51K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 47K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

47K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 47K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 43K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

43K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 43K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 39K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

39K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 39K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 36K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

36K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 36K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 33K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

33K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 33K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 30K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu

30K 1/6W 5%
OEM

1,500 đ/gói(50con)

Hết hàng

Điện Trở 30K Ohm 1/6W 5% 4 Vòng Màu
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký