Điện Trở Vòng Màu 5W (23)

List product List gallery
Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi. Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu t... Xem thêm

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi.

Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu tạo từ tấm kim loại mỏng để sử dụng cho mục đích thông thường hoặc carbon đòi hỏi độ chính xác cao. Chúng được thêm chân dài (tự động hoặc bằng tay) để hàn vào PCB.

Điện trở xuyên lỗ được sử dụng vào đâu?

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng trong công nghiệp ô tô, viễn thông và thiết bị y tế. Chúng phù hợp nhất với mạch điện lớn và làm mạch thử nghiệm prototype vì không cần phải hàn.

Các loại điện trở xuyên lỗ cố định

Loại điện trở xuyên lỗ thông dụng nhất là loại dây quấn và đồng trục

  • Loại đồng trục có dạng phẳng, ống hoặc dạng hộp có chân 2 đầu. Chúng đươc sử dụng cho ứng dụng khoảng cách ngắn
  • Loại dây quấn có dây kim loại được quấn quanh lõi gốm, nhựa hoặc sợi thủy tinh để có được công suất định mức cao hơn.
Thu gọn

Điện Trở 0.5 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

0.5R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

Điện Trở 0.5 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.2 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

2.2R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

Điện Trở 2.2 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.7 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

2.7R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 275 Cái

Điện Trở 2.7 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 3.3 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

3.3R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 330 Cái

Điện Trở 3.3 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 4.7 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

4.7R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 320 Cái

Điện Trở 4.7 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 5.6 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

5.6R 5W 5%
Atmel

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 413 Cái

Điện Trở 5.6 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 6.8 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

6.8R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 404 Cái

Điện Trở 6.8 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 10 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

10R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 65 Cái

Điện Trở 10 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 15 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

15R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 161 Cái

Điện Trở 15 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 22 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

22R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 154 Cái

Điện Trở 22 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 33 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

33R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

Điện Trở 33 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 47 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

47R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 337 Cái

Điện Trở 47 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 56 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

56R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 224 Cái

Điện Trở 56 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 68 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

68R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 321 Cái

Điện Trở 68 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 100 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

100R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 178 Cái

Điện Trở 100 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 120 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

120R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 153 Cái

Điện Trở 120 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 150 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

150R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 175 Cái

Điện Trở 150 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 220 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

220R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 182 Cái

Điện Trở 220 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 330 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

330R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 311 Cái

Điện Trở 330 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 470 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

470R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 437 Cái

Điện Trở 470 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 560 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

560R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 352 Cái

Điện Trở 560 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 680 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

680R 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 432 Cái

Điện Trở 680 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1K Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

1K Ohm 5W 5%
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 131 Cái

Điện Trở 1K Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký