Điện Trở Sứ 5W (38)

List product List gallery
Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi. Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu t... Xem thêm

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi.

Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu tạo từ tấm kim loại mỏng để sử dụng cho mục đích thông thường hoặc carbon đòi hỏi độ chính xác cao. Chúng được thêm chân dài (tự động hoặc bằng tay) để hàn vào PCB.

Điện trở xuyên lỗ được sử dụng vào đâu?

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng trong công nghiệp ô tô, viễn thông và thiết bị y tế. Chúng phù hợp nhất với mạch điện lớn và làm mạch thử nghiệm prototype vì không cần phải hàn.

Các loại điện trở xuyên lỗ cố định

Loại điện trở xuyên lỗ thông dụng nhất là loại dây quấn và đồng trục

  • Loại đồng trục có dạng phẳng, ống hoặc dạng hộp có chân 2 đầu. Chúng đươc sử dụng cho ứng dụng khoảng cách ngắn
  • Loại dây quấn có dây kim loại được quấn quanh lõi gốm, nhựa hoặc sợi thủy tinh để có được công suất định mức cao hơn.
Thu gọn

Điện Trở Sứ 470 Ohm 5W

5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

Điện Trở Sứ 470 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 330 Ohm 5W

5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 330 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 270 Ohm 5W

5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 270 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 220 Ohm 5W

5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

Điện Trở Sứ 220 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 180 Ohm 5W

5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 180 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 150 Ohm 5W

5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 150 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 120 Ohm 5W

5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 174 Cái

Điện Trở Sứ 120 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 100 Ohm 5W

5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 100 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 82 Ohm 5W

5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 82 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 68 Ohm 5W

5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 68 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 56 Ohm 5W

5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 56 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 47 Ohm 5W

5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 47 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 39 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 39 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 33 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Điện Trở Sứ 33 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 27 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 27 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 22 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 22 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 18 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 18 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 15 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 203 Cái

Điện Trở Sứ 15 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 10 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 103 Cái

Điện Trở Sứ 10 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 8.2 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 8.2 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 6.8 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 6.8 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 5.6 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 66 Cái

Điện Trở Sứ 5.6 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 4.7 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 51 Cái

Điện Trở Sứ 4.7 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 3.3 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

Điện Trở Sứ 3.3 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 2.7 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 2.7 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 2.2 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

Điện Trở Sứ 2.2 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 1.5 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Điện Trở Sứ 1.5 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 1 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Điện Trở Sứ 1 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.82 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.82 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.68 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.68 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.5 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 416 Cái

Điện Trở Sứ 0.5 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.47 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 478 Cái

Điện Trở Sứ 0.47 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.39 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.39 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.33 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.33 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.27 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.27 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.22 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

Điện Trở Sứ 0.22 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.15 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.15 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.1 Ohm 5W

5W 5%, Size 22x10x10mm
OEM

1,490 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Điện Trở Sứ 0.1 Ohm 5W
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký