Điện Trở Shunt Vặn Ốc (14)

List product List gallery

Điện Trở Shunt FL-2 5A 75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 5A, 75mV
OEM

50,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

Điện Trở Shunt FL-2 5A 75mV

Điện Trở Shunt FL-2-10A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 10A 75mV
OEM

60,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Điện Trở Shunt FL-2-10A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2 20A 75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 20A, 75mV
OEM

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

Điện Trở Shunt FL-2 20A 75mV

Điện Trở Shunt FL-2 30A 75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 30A, 75mV
OEM

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Điện Trở Shunt FL-2 30A 75mV

Điện Trở Shunt FL-2-40A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 40A, 75mV
OEM

70,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Điện Trở Shunt FL-2-40A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2-50A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 50A, 75mV
OEM

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

Điện Trở Shunt FL-2-50A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2-100A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 100A, 75mV
OEM

67,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

 Điện Trở Shunt FL-2-100A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2-200A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 200A, 75mV
OEM

145,000 đ/Cái

Hết hàng

 Điện Trở Shunt FL-2-200A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2-300A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 300A, 75mV
OEM

179,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Shunt FL-2-300A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2-400A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 400A, 75mV
OEM

209,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Shunt FL-2-400A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2 500A 75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 500A, 75mV
OEM

239,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

Điện Trở Shunt FL-2 500A 75mV

Điện Trở Shunt FL-2-600A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 600A, 75mV
OEM

279,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Shunt FL-2-600A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2 750A 75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 750A, 75mV
OEM

319,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Shunt FL-2 750A 75mV

Điện Trở Shunt FL-2-1000A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 1000A, 75mV
OEM

349,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Shunt FL-2-1000A-75mV
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký