Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Điện Trở Nhiệt, NTC, PTC, RTD Thermistor (7)

List product List gallery

MF52-204 Điện Trở Nhiệt NTC 200K

-20~125oC , 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 933 Cái

MF52-204 Điện Trở Nhiệt NTC 200K

MF52-104 Điện Trở Nhiệt NTC 100K

-20~125oC, 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 772 Cái

MF52-104 Điện Trở Nhiệt NTC 100K

MF52-203 Điện Trở Nhiệt NTC 20K

-20~125oC, 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 606 Cái

MF52-203 Điện Trở Nhiệt NTC 20K

MF52-502 Điện Trở Nhiệt NTC 5K

-20~125oC, 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 775 Cái

MF52-502 Điện Trở Nhiệt NTC 5K
10K-50CM Dây Điện Trở Nhiệt NTC 10K Dài 50cm

MF52-103 Dây Điện Trở Nhiệt NTC 10K Dài 1M

-20~125oC, 5%

15,000 đ/Sợi

Hàng còn: 180 Sợi

MF52-103 Dây Điện Trở Nhiệt NTC 10K Dài 1M

MF52-103 Điện Trở Nhiệt NTC 10K

-20~125oC, 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 3327 Cái

MF52-103 Điện Trở Nhiệt NTC 10K
Live support