Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Điện Trở Nhiệt, NTC, PTC, RTD Thermistor (7)

List product List gallery

NTC-MF52-204 Điện Trở Nhiệt 200K

-20~125 oC , 5%

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 933 Cái

NTC-MF52-204 Điện Trở Nhiệt 200K

NTC-MF52-104 Điện Trở Nhiệt 100K

-20~125 oC, 5%

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 777 Cái

NTC-MF52-104 Điện Trở Nhiệt 100K

NTC-MF52-203 Điện Trở Nhiệt 20K

-20~125 oC, 5%

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 606 Cái

NTC-MF52-203 Điện Trở Nhiệt 20K

NTC-MF52-502 Điện Trở Nhiệt 5K

-20~125 oC, 5%

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 805 Cái

NTC-MF52-502 Điện Trở Nhiệt 5K
NTC-10K-50CM Dây Điện Trở Nhiệt 10K Dài 50cm

NTC-MF52-103 Dây Điện Trở Nhiệt 10K Dài 1M

-20~125 oC, 5%

15,000 đ/Sợi

Hàng còn: 219 Sợi

NTC-MF52-103 Dây Điện Trở Nhiệt 10K Dài 1M

NTC-MF52-103 Điện Trở Nhiệt 10K

-20~125 oC, 5%

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 3389 Cái

NTC-MF52-103 Điện Trở Nhiệt 10K
Live support