Điện Trở Nhiệt NTC (7)

List product List gallery

B57164K103

THERMISTOR NTC 10KOHM 4300K DISC

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

B57164K103

MF52-204 Điện Trở Nhiệt NTC 200K

-20~125oC , 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 924 Cái

MF52-204 Điện Trở Nhiệt NTC 200K

MF52-104 Điện Trở Nhiệt NTC 100K

-20~125oC, 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 379 Cái

MF52-104 Điện Trở Nhiệt NTC 100K

MF52-203 Điện Trở Nhiệt NTC 20K

-20~125oC, 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 593 Cái

MF52-203 Điện Trở Nhiệt NTC 20K

MF52-502 Điện Trở Nhiệt NTC 5K

-20~125oC, 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 702 Cái

MF52-502 Điện Trở Nhiệt NTC 5K

10K-50CM Dây Điện Trở Nhiệt NTC 10K Dài 50cm

-20~125oC, 5%

14,000 đ/Sợi

Hàng còn: 199 Sợi

10K-50CM Dây Điện Trở Nhiệt NTC 10K Dài 50cm

MF52-103 Điện Trở Nhiệt NTC 10K

-20~125oC, 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 2653 Cái

MF52-103 Điện Trở Nhiệt NTC 10K
Chat