Điện Trở Nhiệt NTC (6)

List product List gallery

MF52-204 Điện Trở Nhiệt NTC 200K

-20~125oC , 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 933 Cái

MF52-204 Điện Trở Nhiệt NTC 200K

MF52-104 Điện Trở Nhiệt NTC 100K

-20~125oC, 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 604 Cái

MF52-104 Điện Trở Nhiệt NTC 100K

MF52-203 Điện Trở Nhiệt NTC 20K

-20~125oC, 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 606 Cái

MF52-203 Điện Trở Nhiệt NTC 20K

MF52-502 Điện Trở Nhiệt NTC 5K

-20~125oC, 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 725 Cái

MF52-502 Điện Trở Nhiệt NTC 5K
10K-50CM Dây Điện Trở Nhiệt NTC 10K Dài 50cm

MF52-103 Điện Trở Nhiệt NTC 10K

-20~125oC, 5%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 2880 Cái

MF52-103 Điện Trở Nhiệt NTC 10K
Chat