Điện Trở Dán SMD 2512 (5)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 1 Ohm 2512 5%

1R (Code 1R0), 1W 5% SMD 2512

1,000 đ/Gói(3pcs)

Hàng còn: 3959 Gói(3pcs)

Điện Trở 1 Ohm 2512 5%

Điện Trở 3.3K Ohm 2512 5%

3.3K (Code 332), 1W 5% SMD 2512

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 3091 Cái

Điện Trở 3.3K Ohm 2512 5%

300 Ohm 2512 5%

RES SMD 300 OHM 5% 1W 2512

1,000 đ/Gói(3pcs)

Hàng còn: 663 Gói(3pcs)

300 Ohm 2512 5%

330 Ohm 2512 1%

RES SMD 330 Ohm 1% 1W 2512

1,000 đ/Gói(3pcs)

Hết hàng

330 Ohm 2512 1%

1K Ohm 2512 5%

RES SMD 1K OHM 5% 1W 2512

1,000 đ/Gói(3pcs)

Hết hàng

1K Ohm 2512 5%
Chat