Điện Trở Dán SMD 2512 (262)

List product List gallery
Điện trở dán SMD 2512 có kích thước 6.3 x 3.15 x 0.7 mm và công suất 1W Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện trở này gi... Xem thêm

Điện trở dán SMD 2512 có kích thước 6.3 x 3.15 x 0.7 mm và công suất 1W

Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện trở này giúp tiết kiệm không gian trên mạch điện PCB.

Điện trở dán có kích thước phổ biến theo inch là 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2020, 2512

Điện trở dán SMD được sử dụng số lượng lớn trong thiết bị điện tử vì kích thước nhỏ và độ ổn định cao. Điện trở dán SMD được sử dụng trong ngành viễn thông, ô tô và thiết bị y tế, ngoài ra còn có trong thiết bị cá nhân, hiển thị và thiết bị nghiên cứu tiên tiến.

Điện trở dán SMD giá trị cố định (fixed resistor)

Điện trở dán giá trị có điện được sử dụng để giảm dòng điện trong mạch điện. Giống như nước chảy trong một ống nuóc, vòi nước sẽ điều khiển dòng nước, một điện trở sẽ điều khiển dòng điện. Chúng có giá trị trở kháng cố định theo nhiệt độ và điện áp.

Các loại điện trở dán giá trị cố định

  • Điện trở Film mỏng (thin film) có độ chính xác cao hơn loại Film dày (thick film)
  • Điện trở Film dày (thick film) được sử dụng phổ biến vì giá rẻ hơn.
  • Điện trở dây quấn (wirewound) dùng cho công suất cao
  • Điện trở lá kim loại (Foil resistor) cho giá trị chính xác cao và hiệu quả trong môi trường lạnh.
  • Điện trở Shunts (cảm ứng dòng) có giá trị ohm thấp là nơi để đo giá trị dòng điện chính xác
  • Điện trở Melf (dạng ống) có khả năng tải xung tuyệt vời
Thu gọn
1% 5%

Điện Trở 10M Ohm 2512 1%

RES SMD 10M OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 10M Ohm 2512 1%

Điện Trở 1.5M Ohm 2512 1%

RES SMD 1.5M OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 1.5M Ohm 2512 1%

Điện Trở 1M Ohm 2512 1%

RES SMD 1M OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 1M Ohm 2512 1%

Điện Trở 680K Ohm 2512 1%

RES SMD 680K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 680K Ohm 2512 1%

Điện Trở 620K Ohm 2512 1%

RES SMD 620K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 620K Ohm 2512 1%

Điện Trở 470K Ohm 2512 1%

RES SMD 470K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 470K Ohm 2512 1%

Điện Trở 330K Ohm 2512 1%

RES SMD 330K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 330K Ohm 2512 1%

Điện Trở 220K Ohm 2512 1%

RES SMD 220K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 220K Ohm 2512 1%

Điện Trở 196K Ohm 2512 1%

RES SMD 196K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 196K Ohm 2512 1%

Điện Trở 180K Ohm 2512 1%

RES SMD 180K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 180K Ohm 2512 1%

Điện Trở 174K Ohm 2512 1%

RES SMD 174K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 174K Ohm 2512 1%

Điện Trở 100K Ohm 2512 1%

RES SMD 100K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 100K Ohm 2512 1%

Điện Trở 49.9K Ohm 2512 1%

RES SMD 49.9K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 49.9K Ohm 2512 1%

Điện Trở 47.5K Ohm 2512 1%

RES SMD 47.5K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 47.5K Ohm 2512 1%

Điện Trở 47K Ohm 2512 1%

RES SMD 47K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 47K Ohm 2512 1%

Điện Trở 44.2K Ohm 2512 1%

RES SMD 44.2K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 44.2K Ohm 2512 1%

Điện Trở 39K Ohm 2512 1%

RES SMD 39K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 39K Ohm 2512 1%

Điện Trở 33K Ohm 2512 1%

RES SMD 33K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 33K Ohm 2512 1%

Điện Trở 25.5K Ohm 2512 1%

RES SMD 25.5K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 25.5K Ohm 2512 1%

Điện Trở 22K Ohm 2512 1%

RES SMD 22K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 22K Ohm 2512 1%

Điện Trở 20K Ohm 2512 1%

RES SMD 20K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 20K Ohm 2512 1%

Điện Trở 16.9K Ohm 2512 1%

RES SMD 16.9K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 16.9K Ohm 2512 1%

Điện Trở 12.4K Ohm 2512 1%

RES SMD 12.4K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 12.4K Ohm 2512 1%

Điện Trở 12K Ohm 2512 1%

RES SMD 12K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 12K Ohm 2512 1%

Điện Trở 10.5K Ohm 2512 1%

RES SMD 10.5K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 10.5K Ohm 2512 1%

Điện Trở 10K Ohm 2512 1%

RES SMD 10K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 10K Ohm 2512 1%

Điện Trở 7.5K Ohm 2512 1%

RES SMD 7.5K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 7.5K Ohm 2512 1%

Điện Trở 6.8K Ohm 2512 1%

RES SMD 6.8K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 6.8K Ohm 2512 1%

Điện Trở 5.6K Ohm 2512 1%

RES SMD 5.6K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 5.6K Ohm 2512 1%

Điện Trở 4.7K Ohm 2512 1%

RES SMD 4.7K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 4.7K Ohm 2512 1%

Điện Trở 4.64K Ohm 2512 1%

RES SMD 4.64K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 4.64K Ohm 2512 1%

Điện Trở 3.9K Ohm 2512 1%

RES SMD 3.9K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 3.9K Ohm 2512 1%

Điện Trở 3.3K Ohm 2512 1%

RES SMD 3.3K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 3.3K Ohm 2512 1%

Điện Trở 2.49K Ohm 2512 1%

RES SMD 2.49K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 2.49K Ohm 2512 1%

Điện Trở 2.2K Ohm 2512 1%

RES SMD 2.2K OHM 1% 1W 2512
OEM

0 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 2.2K Ohm 2512 1%

Điện Trở 2K Ohm 2512 1%

RES SMD 2K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở 2K Ohm 2512 1%

Điện Trở 1.58K Ohm 2512 1%

RES SMD 1.58K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 1.58K Ohm 2512 1%

Điện Trở 1.25K Ohm 2512 1%

RES SMD 1.5K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 1.25K Ohm 2512 1%

Điện Trở 1.2K Ohm 2512 1%

RES SMD 1.2K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 1.2K Ohm 2512 1%

Điện Trở 1K Ohm 2512 1%

RES SMD 1K OHM 1% 1W 2512
OEM

1,500 đ/gói(3con)

Hết hàng

Điện Trở 1K Ohm 2512 1%
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký