Điện Trở Dán SMD 2010 (222)

List product List gallery
Điện trở dán SMD 1210 có kích thước 5 x 2.5 x 0.65 mm và công suất 0.75W, 3/4W Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện trở... Xem thêm

Điện trở dán SMD 1210 có kích thước 5 x 2.5 x 0.65 mm và công suất 0.75W, 3/4W

Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện trở này giúp tiết kiệm không gian trên mạch điện PCB.

Điện trở dán có kích thước phổ biến theo inch là 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2020, 2512

Điện trở dán SMD được sử dụng số lượng lớn trong thiết bị điện tử vì kích thước nhỏ và độ ổn định cao. Điện trở dán SMD được sử dụng trong ngành viễn thông, ô tô và thiết bị y tế, ngoài ra còn có trong thiết bị cá nhân, hiển thị và thiết bị nghiên cứu tiên tiến.

Điện trở dán SMD giá trị cố định (fixed resistor)

Điện trở dán giá trị có điện được sử dụng để giảm dòng điện trong mạch điện. Giống như nước chảy trong một ống nuóc, vòi nước sẽ điều khiển dòng nước, một điện trở sẽ điều khiển dòng điện. Chúng có giá trị trở kháng cố định theo nhiệt độ và điện áp.

Các loại điện trở dán giá trị cố định

  • Điện trở Film mỏng (thin film) có độ chính xác cao hơn loại Film dày (thick film)
  • Điện trở Film dày (thick film) được sử dụng phổ biến vì giá rẻ hơn.
  • Điện trở dây quấn (wirewound) dùng cho công suất cao
  • Điện trở lá kim loại (Foil resistor) cho giá trị chính xác cao và hiệu quả trong môi trường lạnh.
  • Điện trở Shunts (cảm ứng dòng) có giá trị ohm thấp là nơi để đo giá trị dòng điện chính xác
  • Điện trở Melf (dạng ống) có khả năng tải xung tuyệt vời
Thu gọn
1% 5%

Điện Trở 1.8K Ohm 2010 5%

1.8K (Code 182), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.8K Ohm 2010 5%

Điện Trở 10M Ohm 2010 5%

10M (Code 106), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 10M Ohm 2010 5%

Điện Trở 9.1M Ohm 2010 5%

9.1M (Code 915), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 9.1M Ohm 2010 5%

Điện Trở 8.2M Ohm 2010 5%

8.2M (Code 825), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 8.2M Ohm 2010 5%

Điện Trở 7.5M Ohm 2010 5%

7.5M (Code 755), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 7.5M Ohm 2010 5%

Điện Trở 6.8M Ohm 2010 5%

6.8M (Code 685), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 6.8M Ohm 2010 5%

Điện Trở 6.2M Ohm 2010 5%

6.2M (Code 625), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 6.2M Ohm 2010 5%

Điện Trở 5.6M Ohm 2010 5%

5.6M (Code 565), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 5.6M Ohm 2010 5%

Điện Trở 5.1M Ohm 2010 5%

5.1M (Code 515), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 5.1M Ohm 2010 5%

Điện Trở 4.7M Ohm 2010 5%

4.7M (Code 475), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 4.7M Ohm 2010 5%

Điện Trở 4.3M Ohm 2010 5%

4.3M (Code 435), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 4.3M Ohm 2010 5%

Điện Trở 3.9M Ohm 2010 5%

3.9M (Code 395), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.9M Ohm 2010 5%

Điện Trở 3.6M Ohm 2010 5%

3.6M (Code 365), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.6M Ohm 2010 5%

Điện Trở 3.3M Ohm 2010 5%

3.3M (Code 335), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.3M Ohm 2010 5%

Điện Trở 3M Ohm 2010 5%

3M (Code 305), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3M Ohm 2010 5%

Điện Trở 2.7M Ohm 2010 5%

2.7M (Code 275), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.7M Ohm 2010 5%

Điện Trở 2.4M Ohm 2010 5%

2.4M (Code 245), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.4M Ohm 2010 5%

Điện Trở 2.2M Ohm 2010 5%

2.2M (Code 225), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.2M Ohm 2010 5%

Điện Trở 2M Ohm 2010 5%

2M (Code 205), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2M Ohm 2010 5%

Điện Trở 1.8M Ohm 2010 5%

1.8M (Code 185), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.8M Ohm 2010 5%

Điện Trở 1.6M Ohm 2010 5%

1.6M (Code 165), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.6M Ohm 2010 5%

Điện Trở 1.5M Ohm 2010 5%

1.5M (Code 155), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.5M Ohm 2010 5%

Điện Trở 1.3M Ohm 2010 5%

1.3M (Code 135), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.3M Ohm 2010 5%

Điện Trở 1.2M Ohm 2010 5%

1.2M (Code 125), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.2M Ohm 2010 5%

Điện Trở 1.1M Ohm 2010 5%

1.1M (Code 115), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.1M Ohm 2010 5%

Điện Trở 1M Ohm 2010 5%

1M (Code 105), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1M Ohm 2010 5%

Điện Trở 910K Ohm 2010

910K (Code 914), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 910K Ohm 2010

Điện Trở 820K Ohm 2010

820K (Code 824), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 820K Ohm 2010

Điện Trở 750K Ohm 2010

750K (Code 754), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 750K Ohm 2010

Điện Trở 680K Ohm 2010

680K (Code 684), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 680K Ohm 2010

Điện Trở 620K Ohm 2010

620K (Code 624), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 620K Ohm 2010

Điện Trở 560K Ohm 2010

560K (Code 564), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 560K Ohm 2010

Điện Trở 510K Ohm 2010

510K (Code 514), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 510K Ohm 2010

Điện Trở 470K Ohm 2010

470K (Code 474), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 470K Ohm 2010

Điện Trở 430K Ohm 2010

430K (Code 434), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 430K Ohm 2010

Điện Trở 390K Ohm 2010

390K (Code 394), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 390K Ohm 2010

Điện Trở 360K Ohm 2010

360K (Code 364), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 360K Ohm 2010

Điện Trở 330K Ohm 2010

330K (Code 334), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 330K Ohm 2010

Điện Trở 300K Ohm 2010

300K (Code 304), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 300K Ohm 2010

Điện Trở 270K Ohm 2010

270K (Code 274), 3/4W 5% SMD 2010
Royalohm

1,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 270K Ohm 2010
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký