Điện Trở Dán SMD 1206 (140)

List product List gallery
Điện trở dán SMD 1206 có kích thước 3.2 x 1.6 x 0.65 mm và công suất 0.25W, 1/4W Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện t... Xem thêm

Điện trở dán SMD 1206 có kích thước 3.2 x 1.6 x 0.65 mm và công suất 0.25W, 1/4W

Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện trở này giúp tiết kiệm không gian trên mạch điện PCB.

Điện trở dán có kích thước phổ biến theo inch là 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2020, 2512

Điện trở dán SMD được sử dụng số lượng lớn trong thiết bị điện tử vì kích thước nhỏ và độ ổn định cao. Điện trở dán SMD được sử dụng trong ngành viễn thông, ô tô và thiết bị y tế, ngoài ra còn có trong thiết bị cá nhân, hiển thị và thiết bị nghiên cứu tiên tiến.

Điện trở dán SMD giá trị cố định (fixed resistor)

Điện trở dán giá trị có điện được sử dụng để giảm dòng điện trong mạch điện. Giống như nước chảy trong một ống nuóc, vòi nước sẽ điều khiển dòng nước, một điện trở sẽ điều khiển dòng điện. Chúng có giá trị trở kháng cố định theo nhiệt độ và điện áp.

Các loại điện trở dán giá trị cố định

  • Điện trở Film mỏng (thin film) có độ chính xác cao hơn loại Film dày (thick film)
  • Điện trở Film dày (thick film) được sử dụng phổ biến vì giá rẻ hơn.
  • Điện trở dây quấn (wirewound) dùng cho công suất cao
  • Điện trở lá kim loại (Foil resistor) cho giá trị chính xác cao và hiệu quả trong môi trường lạnh.
  • Điện trở Shunts (cảm ứng dòng) có giá trị ohm thấp là nơi để đo giá trị dòng điện chính xác
  • Điện trở Melf (dạng ống) có khả năng tải xung tuyệt vời
Thu gọn
1% 5%

Điện Trở 0.22 Ohm 1206 1%

0.22R (Code R220), 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 131 Gói(25pcs)

Điện Trở 0.22 Ohm 1206 1%

Điện Trở 82K Ohm 1206 5%

82K Ohm (Code 823) 1/4W 5% SMD 1206
Royalohm

1,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 191 Gói(25pcs)

Điện Trở 82K Ohm 1206 5%

Điện Trở 18K Ohm 1206 5%

18K (Code 183), 1/16W 5% SMD 1206
Yageo

1,900 đ/Gói (25pcs)

Hàng còn: 162 Gói (25pcs)

Điện Trở 18K Ohm 1206 5%

Điện Trở 3.6K Ohm 1206 5%

3.6K (Code 362), 1/16W 5% SMD 1206
Royalohm

1,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 52 Gói(25pcs)

Điện Trở 3.6K Ohm 1206 5%

Điện Trở 5.1K Ohm 1206 5%

5.1K (Code 512), 1/16W 5% SMD 1206
Royalohm

1,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 257 Gói(25pcs)

Điện Trở 5.1K Ohm 1206 5%

Điện Trở 1.8K Ohm 1206 5%

1.8K (Code 182), 1/16W 5% SMD 1206
Royalohm

1,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 117 Gói(25pcs)

Điện Trở 1.8K Ohm 1206 5%

Điện Trở 2.7K Ohm 1206 5%

2.7K (Code 272), 1/16W 5% SMD 1206
Royalohm

1,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 95 Gói(25pcs)

Điện Trở 2.7K Ohm 1206 5%

Điện Trở 510 Ohm 1206 1%

510R (Code R511) 1/4W 1% SMD 1206
Royalohm

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 66 Gói(25pcs)

Điện Trở 510 Ohm 1206 1%

Điện Trở 33 Ohm 1206 1%

33R (Code 331) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 163 Gói(25pcs)

Điện Trở 33 Ohm 1206 1%

Điện Trở 15 Ohm 1206 1%

15R (Code 150) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 15 Ohm 1206 1%

Điện Trở 12 Ohm 1206 1%

12R (Code 120) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 12 Ohm 1206 1%

Điện Trở 6.8 Ohm 1206 1%

6.8R (Code 6R8), 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 6.8 Ohm 1206 1%

Điện Trở 5.6 Ohm 1206 1%

5.6R (Code 5R6) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 5.6 Ohm 1206 1%

Điện Trở 4.7 Ohm 1206 1%

4.7R (Code 4R7) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 4.7 Ohm 1206 1%

Điện Trở 3.3 Oh 1206 1%

3.3R (Code 3R3) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.3 Oh 1206 1%

Điện Trở 2.2 Ohm 1206 1%

2.2R (Code 2R2) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.2 Ohm 1206 1%

Điện Trở 2 Ohm 1206 1%

2R (Code 2R0) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2 Ohm 1206 1%

Điện Trở 1.5 Ohm 1206 1%

1.5R(Code 1R5) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.5 Ohm 1206 1%

Điện Trở 0 Ohm 1206 1%

0R (Code R0) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 200 Gói(25pcs)

Điện Trở 0 Ohm 1206 1%

Điện Trở 12K Ohm 1206 1%

12K Ohm (Code 123) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 12K Ohm 1206 1%

Điện Trở 3.9 Ohm 1206 1%

3.9K Ohm (Code 392) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.9 Ohm 1206 1%

Điện Trở 1 Ohm 1206 1%

1R (Code 1R0) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1 Ohm 1206 1%

Điện Trở 4.99K Ohm 1206 1%

4.99K OHM 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 68 Gói(25pcs)

Điện Trở 4.99K Ohm 1206 1%

Điện Trở 10 Ohm 1206 1%

10R (Code R100) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 109 Gói(25pcs)

Điện Trở 10 Ohm 1206 1%

Điện Trở 12.4 Ohm 1206 1%

12.4R (Code 12R4)1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 12.4 Ohm 1206 1%

Điện Trở 22 Ohm 1206 1%

22R (Code 220) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 4809 Gói(25pcs)

Điện Trở 22 Ohm 1206 1%

Điện Trở 27 Ohm 1206 1%

27R (Code 270) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 193 Gói(25pcs)

Điện Trở 27 Ohm 1206 1%

Điện Trở 38.3 Ohm 1206 1%

38.3R (Code 38R3) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 38.3 Ohm 1206 1%

Điện Trở 39 Ohm 1206 1%

39R (Code 390) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 124 Gói(25pcs)

Điện Trở 39 Ohm 1206 1%

Điện Trở 49.9 Ohm 1206 1%

49.9R (Code 49R9) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 49.9 Ohm 1206 1%

Điện Trở 56 Ohm 1206 1%

56R (Code 560) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 179 Gói(25pcs)

Điện Trở 56 Ohm 1206 1%

Điện Trở 60.4 Ohm 1206 1%

60.4R (Code 60R4) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 60.4 Ohm 1206 1%

Điện Trở 100 Ohm 1206 1%

100R (Code 101) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 156 Gói(25pcs)

Điện Trở 100 Ohm 1206 1%

Điện Trở 180 Ohm 1206 1%

180R (Code 181) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 180 Ohm 1206 1%

Điện Trở 120 Ohm 1206 1%

120R (Code 121) 1/4W 1% SMD 1206
Royalohm

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 62 Gói(25pcs)

Điện Trở 120 Ohm 1206 1%

Điện Trở 220 Ohm 1206 1%

220R (Code 221) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 181 Gói(25pcs)

Điện Trở 220 Ohm 1206 1%

Điện Trở 240 Ohm 1206 1%

240R (Code 241)1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 240 Ohm 1206 1%

Điện Trở 300 Ohm 1206 1%

300R (Code 301) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 186 Gói(25pcs)

Điện Trở 300 Ohm 1206 1%

Điện Trở 390 Ohm 1206 1%

390R (Code 391) 1/4W 1% SMD 1206
Yageo

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 188 Gói(25pcs)

Điện Trở 390 Ohm 1206 1%

Điện Trở 330 Ohm 1206 1%

330R (Code 331) 1/4W 1% SMD 1206
Royalohm

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hàng còn: 17 Gói(25pcs)

Điện Trở 330 Ohm 1206 1%
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký