Điện Trở Dán SMD 0805 (258)

List product List gallery
Điện trở dán SMD 0805 có kích thước 2.0 x 1.25 x 0.65 mm và công suất 0.125W, 1/8W Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện... Xem thêm

Điện trở dán SMD 0805 có kích thước 2.0 x 1.25 x 0.65 mm và công suất 0.125W, 1/8W

Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện trở này giúp tiết kiệm không gian trên mạch điện PCB.

Điện trở dán có kích thước phổ biến theo inch là 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2020, 2512

Điện trở dán SMD được sử dụng số lượng lớn trong thiết bị điện tử vì kích thước nhỏ và độ ổn định cao. Điện trở dán SMD được sử dụng trong ngành viễn thông, ô tô và thiết bị y tế, ngoài ra còn có trong thiết bị cá nhân, hiển thị và thiết bị nghiên cứu tiên tiến.

Điện trở dán SMD giá trị cố định (fixed resistor)

Điện trở dán giá trị có điện được sử dụng để giảm dòng điện trong mạch điện. Giống như nước chảy trong một ống nuóc, vòi nước sẽ điều khiển dòng nước, một điện trở sẽ điều khiển dòng điện. Chúng có giá trị trở kháng cố định theo nhiệt độ và điện áp.

Các loại điện trở dán giá trị cố định

  • Điện trở Film mỏng (thin film) có độ chính xác cao hơn loại Film dày (thick film)
  • Điện trở Film dày (thick film) được sử dụng phổ biến vì giá rẻ hơn.
  • Điện trở dây quấn (wirewound) dùng cho công suất cao
  • Điện trở lá kim loại (Foil resistor) cho giá trị chính xác cao và hiệu quả trong môi trường lạnh.
  • Điện trở Shunts (cảm ứng dòng) có giá trị ohm thấp là nơi để đo giá trị dòng điện chính xác
  • Điện trở Melf (dạng ống) có khả năng tải xung tuyệt vời
Thu gọn
1% 5%

Điện Trở 34K Ohm 0805 1%

34K Ohm (Code 343), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 92 Gói (50pcs)

Điện Trở 34K Ohm 0805 1%

Điện Trở 15 Ohm 0805 1%

15 Ohm (Code 150), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 98 Gói (50pcs)

Điện Trở 15 Ohm 0805 1%

Điện Trở 12 Ohm 0805 1%

12 Ohm (Code 120), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 100 Gói (50pcs)

Điện Trở 12 Ohm 0805 1%

Điện Trở 15K Ohm 0805 1%

15K Ohm (Code 153), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 67 Gói (50pcs)

Điện Trở 15K Ohm 0805 1%

Điện Trở 133K Ohm 0805 1%

133K Ohm (Code 134), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 96 Gói (50pcs)

Điện Trở 133K Ohm 0805 1%

Điện Trở 110K Ohm 0805 1%

110K Ohm (Code 114), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 82 Gói (50pcs)

Điện Trở 110K Ohm 0805 1%

Điện Trở 0 Ohm 0805 1%

0R (Code R0), 1/8W 5% SMD 0805
Yageo

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 33 Gói(50pcs)

Điện Trở 0 Ohm 0805 1%

Điện Trở 200K Ohm 0805 1%

200K (Code 204), 1/8W 1% SMD 0805
Yageo

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 61 Gói(50pcs)

Điện Trở 200K Ohm 0805 1%

Điện Trở 390K Ohm 0805 1%

390K Ohm (Code 394), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 367 Gói(50pcs)

Điện Trở 390K Ohm 0805 1%

Điện Trở 30K Ohm 0805 1%

30K Ohm (Code 303), 1/8W 1% SMD 0805
OEM

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 93 Gói(50pcs)

Điện Trở 30K Ohm 0805 1%

Điện Trở 5.1K Ohm 0805 1%

5.1K Ohm (Code 512), 1/8W 1% SMD 0805
OEM

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 85 Gói(50pcs)

Điện Trở 5.1K Ohm 0805 1%

Điện Trở 1 Ohm 0805 1%

1R (Code 10R), 1/8W 1% SMD 0805
OEM

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 73 Gói(50pcs)

Điện Trở 1 Ohm 0805 1%

Điện Trở 3.9 Ohm 0805 1%

3.9R (Code 3R9), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 126 Gói(50pcs)

Điện Trở 3.9 Ohm 0805 1%

Điện Trở 10 Ohm 0805 1%

10R (Code 100), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 27 Gói(50pcs)

Điện Trở 10 Ohm 0805 1%

Điện Trở 21 Ohm 0805 1%

21R (Code 210), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 21 Ohm 0805 1%

Điện Trở 12.4 Ohm 0805 1%

12.4R (Code 12R4), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 80 Gói(50pcs)

Điện Trở 12.4 Ohm 0805 1%

Điện Trở 22 Ohm 0805 1%

22R (Code 220), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 62 Gói(50pcs)

Điện Trở 22 Ohm 0805 1%

Điện Trở 27 Ohm 0805 1%

270R (Code 270), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 98 Gói (50pcs)

Điện Trở 27 Ohm 0805 1%

Điện Trở 38.3 Ohm 0805 1%

38.3R (Code 38R3), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 87 Gói(50pcs)

Điện Trở 38.3 Ohm 0805 1%

Điện Trở 39 Ohm 0805 1%

39R (Code 390), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 260 Gói (50pcs)

Điện Trở 39 Ohm 0805 1%

Điện Trở 47.5 Ohm 0805 1%

47.5R (Code 47R5), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 47.5 Ohm 0805 1%

Điện Trở 49.9 Ohm 0805 1%

49.9R (Code 49R9), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 1079 Gói(50pcs)

Điện Trở 49.9 Ohm 0805 1%

Điện Trở 56 Ohm 0805 1%

56R (Code 560), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 137 Gói(50pcs)

Điện Trở 56 Ohm 0805 1%

Điện Trở 100 Ohm 0805 1%

100R (Code 101), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 2 Gói(50pcs)

Điện Trở 100 Ohm 0805 1%

Điện Trở 60.4 Ohm 0805 1%

60.4R (Code 60R4), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 60.4 Ohm 0805 1%

Điện Trở 180 Ohm 0805 1%

180R (Code 181), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 96 Gói (50pcs)

Điện Trở 180 Ohm 0805 1%

Điện Trở 220 Ohm 0805 1%

220R (Code 221), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 192 Gói(50pcs)

Điện Trở 220 Ohm 0805 1%

Điện Trở 240 Ohm 0805 1%

240R (Code 241), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 47 Gói(50pcs)

Điện Trở 240 Ohm 0805 1%

Điện Trở 300 Ohm 0805 1%

300R (Code 301), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 150 Gói(50pcs)

Điện Trở 300 Ohm 0805 1%

Điện Trở 330 Ohm 0805 1%

330R (Code 331), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 141 Gói(50pcs)

Điện Trở 330 Ohm 0805 1%

Điện Trở 390 Ohm 0805 1%

390R (Code 391), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 99 Gói(50pcs)

Điện Trở 390 Ohm 0805 1%

Điện Trở 470 Ohm 0805 1%

470R (Code 471), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 470 Ohm 0805 1%

Điện Trở 560 Ohm 0805 1%

560R (Code 561), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 25 Gói(50pcs)

Điện Trở 560 Ohm 0805 1%

Điện Trở 620 Ohm 0805 1%

620R (Code 621), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 57 Gói(50pcs)

Điện Trở 620 Ohm 0805 1%

Điện Trở 680 Ohm 0805 1%

680R (Code 681), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 76 Gói(50pcs)

Điện Trở 680 Ohm 0805 1%

Điện Trở 1K Ohm 0805 1%

1K Ohm (Code 102), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 71 Gói(50pcs)

Điện Trở 1K Ohm 0805 1%

Điện Trở 1.2K Ohm 0805 1%

1.2K Ohm (Code 122), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 146 Gói(50pcs)

Điện Trở 1.2K Ohm 0805 1%

Điện Trở 1.58K Ohm 0805 1%

1.58K Ohm 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.58K Ohm 0805 1%

Điện Trở 1.5K Ohm 0805 1%

1.5K Ohm (Code 152), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.5K Ohm 0805 1%

Điện Trở 2K Ohm 0805 1%

2K Ohm (Code 202), 1/8W 1% SMD 0805
Samsung

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 73 Gói(50pcs)

Điện Trở 2K Ohm 0805 1%
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký