Điện Trở Dán SMD 0603 (175)

List product List gallery
Điện trở dán SMD 0603 có kích thước 1.6 x 0.8 x 0.55 mm và công suất 0.1W, 1/10W. Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện ... Xem thêm

Điện trở dán SMD 0603 có kích thước 1.6 x 0.8 x 0.55 mm và công suất 0.1W, 1/10W.

Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện trở này giúp tiết kiệm không gian trên mạch điện PCB.

Điện trở dán có kích thước phổ biến theo inch là 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2020, 2512

Điện trở dán SMD được sử dụng số lượng lớn trong thiết bị điện tử vì kích thước nhỏ và độ ổn định cao. Điện trở dán SMD được sử dụng trong ngành viễn thông, ô tô và thiết bị y tế, ngoài ra còn có trong thiết bị cá nhân, hiển thị và thiết bị nghiên cứu tiên tiến.

Điện trở dán SMD giá trị cố định (fixed resistor)

Điện trở dán giá trị có điện được sử dụng để giảm dòng điện trong mạch điện. Giống như nước chảy trong một ống nuóc, vòi nước sẽ điều khiển dòng nước, một điện trở sẽ điều khiển dòng điện. Chúng có giá trị trở kháng cố định theo nhiệt độ và điện áp.

Các loại điện trở dán giá trị cố định

  • Điện trở Film mỏng (thin film) có độ chính xác cao hơn loại Film dày (thick film)
  • Điện trở Film dày (thick film) được sử dụng phổ biến vì giá rẻ hơn.
  • Điện trở dây quấn (wirewound) dùng cho công suất cao
  • Điện trở lá kim loại (Foil resistor) cho giá trị chính xác cao và hiệu quả trong môi trường lạnh.
  • Điện trở Shunts (cảm ứng dòng) có giá trị ohm thấp là nơi để đo giá trị dòng điện chính xác
  • Điện trở Melf (dạng ống) có khả năng tải xung tuyệt vời
Thu gọn
1% 5%

Điện Trở 82K Ohm 0603 1%

82K (Code 823), 1/10W 1% SMD 0603
Royalohm

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 87 Gói (50pcs)

Điện Trở 82K Ohm 0603 1%

Điện Trở 27K Ohm 0603 1%

27K (Code 273), 1/10W 1% SMD 0603
OEM

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 27K Ohm 0603 1%

Điện Trở 750K Ohm 0603 5%

750K (Code 754), 1/10W 5% SMD 0603
Royalohm

1,700 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 93 Gói (50pcs)

Điện Trở 750K Ohm 0603 5%

Điện Trở 51K Ohm 0603 1%

51K (Code 513), 1/10W 1% SMD 0603
Royalohm

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 60 Gói (50pcs)

Điện Trở 51K Ohm 0603 1%

Điện Trở 59K Ohm 0603 1%

59K (Code 593), 1/10W 1% SMD 0603
Royalohm

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 97 Gói (50pcs)

Điện Trở 59K Ohm 0603 1%

Điện Trở 590K Ohm 0603 1%

590K (Code 594), 1/10W 1% SMD 0603
Royalohm

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 99 Gói (50pcs)

Điện Trở 590K Ohm 0603 1%

Điện Trở 270K Ohm 0603 1%

270K (Code 274), 1/10W 1% SMD 0603
Royalohm

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 70 Gói (50pcs)

Điện Trở 270K Ohm 0603 1%

Điện Trở 30K Ohm 0603 1%

30K (Code 303), 1/10W 1% SMD 0603
Royalohm

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 72 Gói (50pcs)

Điện Trở 30K Ohm 0603 1%

Điện Trở 130K Ohm 0603 1%

130K (Code 134), 1/10W 1% SMD 0603
Royalohm

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 85 Gói (50pcs)

Điện Trở 130K Ohm 0603 1%

Điện Trở 300 Ohm 0603 1%

300 Ohm, 1/10W 1% SMD 0603
Yageo

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 81 Gói(50pcs)

Điện Trở 300 Ohm 0603 1%

Điện Trở 162K Ohm 0603 1%

162K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603
Yageo

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 18 Gói(50pcs)

Điện Trở 162K Ohm 0603 1%

Điện Trở 84.5K Ohm 0603 1%

84.5K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603
Yageo

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 26 Gói(50pcs)

Điện Trở 84.5K Ohm 0603 1%

Điện Trở 13K Ohm 0603 1%

13K (Code 133), 1/10W 1% SMD 0603
Yageo

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 8 Gói(50pcs)

Điện Trở 13K Ohm 0603 1%

Điện Trở 532K Ohm 0603 1%

532K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603
Yageo

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 37 Gói(50pcs)

Điện Trở 532K Ohm 0603 1%

Điện Trở 10.2K Ohm 0603 1%

10.2K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603
Yageo

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 14 Gói(50pcs)

Điện Trở 10.2K Ohm 0603 1%

Điện Trở 53.6K Ohm 0603 1%

53.6K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603
Yageo

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 1 Gói(50pcs)

Điện Trở 53.6K Ohm 0603 1%

Điện Trở 49.9K Ohm 0603 1%

49.9K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603
OEM

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 73 Gói(50pcs)

Điện Trở 49.9K Ohm 0603 1%

Điện Trở 2.87K Ohm 0603 1%

2.87K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 79 Gói(50pcs)

Điện Trở 2.87K Ohm 0603 1%

Điện Trở 2.32K Ohm 0603 1%

2.32K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 68 Gói(50pcs)

Điện Trở 2.32K Ohm 0603 1%

Điện Trở 75K Ohm 0603 5%

75K Ohm (Code 752), 1/10W 5% SMD 0603
Samsung

1,700 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 82 Gói(50pcs)

Điện Trở 75K Ohm 0603 5%

Điện Trở 40.2K Ohm 0603 5%

40.2K Ohm, 1/10W 5% SMD 0603
Samsung

1,700 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 80 Gói(50pcs)

Điện Trở 40.2K Ohm 0603 5%

Điện Trở 34.8K Ohm 0603 5%

34.8K Ohm, 1/10W 5% SMD 0603
Samsung

1,700 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 74 Gói(50pcs)

Điện Trở 34.8K Ohm 0603 5%

Điện Trở 49.9K Ohm 0603 5%

49.9K Ohm, 1/10W 5% SMD 0603
Samsung

1,700 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 62 Gói(50pcs)

Điện Trở 49.9K Ohm 0603 5%

Điện Trở 301 Ohm 0603 1%

301 Ohm, 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 70 Gói(50pcs)

Điện Trở 301 Ohm 0603 1%

Điện Trở 510 Ohm 0603 1%

510 Ohm (Code 511), 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 42 Gói(50pcs)

Điện Trở 510 Ohm 0603 1%

Điện Trở 75K Ohm 0603 1%

75K Ohm (Code 752), 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 75K Ohm 0603 1%

Điện Trở 40.2K Ohm 0603 1%

40.2K Ohm, 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 50 Gói(50pcs)

Điện Trở 40.2K Ohm 0603 1%

Điện Trở 0 Ohm 0603 1%

0R (Code R0), 1/10W 1% SMD 0603
Yageo

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 75 Gói(50pcs)

Điện Trở 0 Ohm 0603 1%

Điện Trở 1 Ohm 0603 1%

1R (Code 1R0), 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(50 pcs)

Hàng còn: 45 Gói(50 pcs)

Điện Trở 1 Ohm 0603 1%

Điện Trở 10 Ohm 0603 1%

10R (Code 100), 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 132 Gói (50pcs)

Điện Trở 10 Ohm 0603 1%

Điện Trở 20 Ohm 0603 1%

20R (Code 200), 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 48 Gói (50pcs)

Điện Trở 20 Ohm 0603 1%

Điện Trở 31 Ohm 0603 1%

31R (Code 310), 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 31 Ohm 0603 1%

Điện Trở 22 Ohm 0603 1%

22R (Code 220), 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 13 Gói (50pcs)

Điện Trở 22 Ohm 0603 1%

Điện Trở 33 Ohm 0603 1%

33R (Code 330), 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 98 Gói (50pcs)

Điện Trở 33 Ohm 0603 1%

Điện Trở 49.9 Ohm 0603 1%

49.9R (Code 49R9), 1/10W 1% SMD 0603
Royalohm

1,800 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 78 Gói(50pcs)

Điện Trở 49.9 Ohm 0603 1%

Điện Trở 47 Ohm 0603 1%

47R (Code 470), 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 131 Gói (50pcs)

Điện Trở 47 Ohm 0603 1%

Điện Trở 56 Ohm 0603 1%

56R (Code 560), 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 47 Gói (50pcs)

Điện Trở 56 Ohm 0603 1%

Điện Trở 100 Ohm 0603 1%

100R (Code 101), 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 11 Gói (50pcs)

Điện Trở 100 Ohm 0603 1%

Điện Trở 120 Ohm 0603 1%

120R (Code 121), 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 41 Gói (50pcs)

Điện Trở 120 Ohm 0603 1%

Điện Trở 150 Ohm 0603 1%

150R (Code 151), 1/10W 1% SMD 0603
Samsung

1,800 đ/Gói (50pcs)

Hàng còn: 83 Gói (50pcs)

Điện Trở 150 Ohm 0603 1%
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký