Điện Trở Dán SMD 0402 (371)

List product List gallery
Điện trở dán SMD 0402 có kích thước 1 x 0.5 x 0.35 mm và công suất 0.063W, 1/16W. Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện... Xem thêm

Điện trở dán SMD 0402 có kích thước 1 x 0.5 x 0.35 mm và công suất 0.063W, 1/16W.

Điện trở được xem như linh kiện điện tử thụ động. Điện trở dán bề mặt thường được biết là SMD (surface mount device) hoặc SMT (Surface mount technology). Loại điện trở này giúp tiết kiệm không gian trên mạch điện PCB.

Điện trở dán có kích thước phổ biến theo inch là 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2020, 2512

Điện trở dán SMD được sử dụng số lượng lớn trong thiết bị điện tử vì kích thước nhỏ và độ ổn định cao. Điện trở dán SMD được sử dụng trong ngành viễn thông, ô tô và thiết bị y tế, ngoài ra còn có trong thiết bị cá nhân, hiển thị và thiết bị nghiên cứu tiên tiến.

Điện trở dán SMD giá trị cố định (fixed resistor)

Điện trở dán giá trị có điện được sử dụng để giảm dòng điện trong mạch điện. Giống như nước chảy trong một ống nuóc, vòi nước sẽ điều khiển dòng nước, một điện trở sẽ điều khiển dòng điện. Chúng có giá trị trở kháng cố định theo nhiệt độ và điện áp.

Các loại điện trở dán giá trị cố định

  • Điện trở Film mỏng (thin film) có độ chính xác cao hơn loại Film dày (thick film)
  • Điện trở Film dày (thick film) được sử dụng phổ biến vì giá rẻ hơn.
  • Điện trở dây quấn (wirewound) dùng cho công suất cao
  • Điện trở lá kim loại (Foil resistor) cho giá trị chính xác cao và hiệu quả trong môi trường lạnh.
  • Điện trở Shunts (cảm ứng dòng) có giá trị ohm thấp là nơi để đo giá trị dòng điện chính xác
  • Điện trở Melf (dạng ống) có khả năng tải xung tuyệt vời
Thu gọn
1% 5%

Điện Trở 590K Ohm 0402 1%

590K (Code 594), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 99 Gói(100pcs)

Điện Trở 590K Ohm 0402 1%

Điện Trở 59K Ohm 0402 1%

59K (Code 593), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 97 Gói(100pcs)

Điện Trở 59K Ohm 0402 1%

Điện Trở 5.23K Ohm 0402 1%

5.23K Ohm, 1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 29 Gói(100pcs)

Điện Trở 5.23K Ohm 0402 1%

Điện Trở 0 Ohm 0402 1%

0R (Code R0), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.12 Ohm 0402 1%

0.12R (Code R12), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.12 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.15 Ohm 0402 1%

0.15R (Code R15), 1/16W 1% SMD
Samsung

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.15 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.18 Ohm 0402 1%

0.18R (Code R18), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.18 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.22 Ohm 0402 1%

0.22R (Code R22), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.22 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.27 Ohm 0402 1%

027R (Code R27), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.27 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.33 Ohm 0402 1%

0.33R (Code R33), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.33 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.39 Ohm 0402 1%

0.39R (Code R39),1/16W 1% SMD 0402
Samsung

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.39 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.47 Ohm 0402 1%

0.47R (Code R47),1/16W 1% SMD 0402
Samsung

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.47 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.51 Ohm 0402 1%

0.51R (Code R51), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.51 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.56 Ohm 0402 1%

0.56R (Code R56), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.56 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.62 Ohm 0402 1%

0.62R (Code R62),1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.62 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.68 Ohm 0402 1%

0.68R (Code R68), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.68 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.75 Ohm 0402 1%

0.75R (Code R75), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.75 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.82 Ohm 0402 1%

0.82R (Code R82), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.82 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.91 Ohm 0402 1%

0.91R (Code R91), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.91 Ohm 0402 1%

Điện Trở 1 Ohm 0402 1%

1R (Code 1R0), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1 Ohm 0402 1%

Điện Trở 1.2 Ohm 0402 1%

1.2R (Code 1R2),1/16W 1% SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.2 Ohm 0402 1%

Điện Trở 1.5 Ohm 0402 1%

1.5R (Code 1R5), 1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs

Hết hàng

Điện Trở 1.5 Ohm 0402 1%

Điện Trở 1.8 Ohm 0402 1%

1.8R (Code 1R8),1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.8 Ohm 0402 1%

Điện Trở 2 Ohm 0402 1%

2R (Code 2R0), 1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 87 Gói(100pcs)

Điện Trở 2 Ohm 0402 1%

Điện Trở 2.2 Ohm 0402 1%

2.2R (Code 2R2), 1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.2 Ohm 0402 1%

Điện Trở 2.4 Ohm 0402 1%

2.4R (Code 2R4), 1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.4 Ohm 0402 1%

Điện Trở 2.7 Ohm 0402 1%

2.7R (Code 2R7), 1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.7 Ohm 0402 1%

Điện Trở 3 Ohm 0402 1%

3R (Code 3R), 1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3 Ohm 0402 1%

Điện Trở 3.3 Ohm 0402 1%

3.3R (Code 3R3), 1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.3 Ohm 0402 1%

Điện Trở 3.6 Ohm 0402 1%

3.6R (Code 3R6), 1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.6 Ohm 0402 1%

Điện Trở 3.9 Ohm 0402 1%

3.9R (Code 3R9), 1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.9 Ohm 0402 1%

Điện Trở 4.3 Ohm 0402 1%

4.3R (Code 4R3), 1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 4.3 Ohm 0402 1%

Điện Trở 4.7 Ohm 0402 1%

4.7R (Code 4R7), 1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 4.7 Ohm 0402 1%

Điện Trở 5.1 Ohm 0402 1%

5.1R (Code 5R1),1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 5.1 Ohm 0402 1%

Điện Trở 5.6 Ohm 0402 1%

5.6R (Code 5R6), 1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 5.6 Ohm 0402 1%

Điện Trở 6.2 Ohm 0402 1%

6.2R (Code 6R2), 1/16W 1%SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 6.2 Ohm 0402 1%

Điện Trở 6.8 Ohm 0402 1%

6.8R (Code 6R8), 1/16W 1% 0402 SMD
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 6.8 Ohm 0402 1%

Điện Trở 7.5 Ohm 0402 1%

7.5R (Code 7R5), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 7.5 Ohm 0402 1%

Điện Trở 8.2 Ohm 0402 1%

8.2R (Code 8R2), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 8.2 Ohm 0402 1%

Điện Trở 9.1 Ohm 0402 1%

9.1R (Code 9R1), 1/16W 1% SMD 0402
Samsung

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 9.1 Ohm 0402 1%
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký