Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Điện Trở Công Suất, Shunt, Vỏ Nhôm (32)

List product List gallery

TR35-25R

Power Resistor 25 Ohm(TR35 TO-220 35W)

46,000 đ/Cái

Hàng còn: 93 Cái

TR35-25R

Điện Trở Vỏ Nhôm 3.3 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 3.3 Ohm 50W 5%, size 50x29x1

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 3.3 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 2.2 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 2.2 Ohm 50W 5%, size 50x29x1

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 2.2 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 1.8 Ohm 50W 5%

Điện Trởl Wirewound 1.8 Ohm 50W 5%, size 50x29x15

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 1.8 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.68 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 0.68 Ohm 50W 5%, size 50x29x15

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.68 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm0.39 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 0.39 Ohm 50W 5%, size 50x29x15

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm0.39 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.47 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 0.47 Ohm 50W 5%, size 50x29x15

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.47 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.33 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 0.33 Ohm 50W 5%, size 50x29x15

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.33 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.22 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 0.22 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.22 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.15 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 0.15 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.15 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.1 Ohm 50W 5%

Điện trở wirewound 0.1 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.1 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 1.5 Ohm 50W 5%

Điện trở wirewound 1.5 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm

22,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 1.5 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm1 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 1 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm

22,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm1 Ohm 50W 5%

MP850-75.0-1%

RES 75.0 OHM 50W 1% TO-220

189,000 đ/Cái

Hết hàng

MP850-75.0-1%

MP850-500-1%

RES 500 OHM 50W 1% TO-220

189,000 đ/Cái

Hết hàng

MP850-500-1%

MP850-100-1%

RES 100 OHM 50W 1% TO-220

189,000 đ/Cái

Hết hàng

MP850-100-1%

MP850-50.0-1%

RES 50.0 OHM 50W 1% TO-220

189,000 đ/Cái

Hết hàng

MP850-50.0-1%

MP850-25.0-1%

RES 25.0 OHM 50W 1% TO-220

189,000 đ/Cái

Hết hàng

MP850-25.0-1%

Điện Trở Shunt FL-2 5A 75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 5A, 75mV

50,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

Điện Trở Shunt FL-2 5A 75mV

Điện Trở Shunt FL-2-10A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 10A 75mV

60,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

Điện Trở Shunt FL-2-10A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2 20A 75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 20A, 75mV

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

Điện Trở Shunt FL-2 20A 75mV

Điện Trở Shunt FL-2 30A 75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 30A, 75mV

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

Điện Trở Shunt FL-2 30A 75mV

Điện Trở Shunt FL-2-40A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 40A, 75mV

70,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Điện Trở Shunt FL-2-40A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2-50A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 50A, 75mV

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Điện Trở Shunt FL-2-50A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2-100A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 100A, 75mV

120,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

 Điện Trở Shunt FL-2-100A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2-200A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 200A, 75mV

145,000 đ/Cái

Hết hàng

 Điện Trở Shunt FL-2-200A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2-300A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 300A, 75mV

179,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Shunt FL-2-300A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2-400A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 400A, 75mV

209,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Shunt FL-2-400A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2 500A 75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 500A, 75mV

239,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Shunt FL-2 500A 75mV

Điện Trở Shunt FL-2-600A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 600A, 75mV

279,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Shunt FL-2-600A-75mV

Điện Trở Shunt FL-2 750A 75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 750A, 75mV

319,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Shunt FL-2 750A 75mV

Điện Trở Shunt FL-2-1000A-75mV

Loại FL-2, Class 0.5, Dòng 1000A, 75mV

349,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Shunt FL-2-1000A-75mV
Live support