Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đèn Còi Báo (6)

List product List gallery

AD16-22SM-220V Đèn Còi Báo

Đèn còi 220V AC/DC <=20mA 80dB

25,000 đ/Cái

Còn: 181 Cái

AD16-22SM-220V Đèn Còi Báo

AD16-22SM-24V Đèn Còi Báo

Đèn còi 24V AC/DC <=20mA 80dB

25,000 đ/Cái

Còn: 160 Cái

AD16-22SM-24V Đèn Còi Báo

AD16-22SM-12V Đèn Còi Báo

Đèn còi 12V AC/DC <=20mA 80dB

25,000 đ/Cái

Còn: 420 Cái

AD16-22SM-12V Đèn Còi Báo

AD16-16SM-24V Đèn Còi Báo

Đèn báo đỏ có còi 24V DC/AC, D=19 mm, <=20mA

25,000 đ/Cái

Còn: 192 Cái

AD16-16SM-24V Đèn Còi Báo

AD16-16SM-220V Đèn Còi Báo

Đèn báo có còi 220VAC, D=19 mm, <=20mA

35,000 đ/Cái

Còn: 80 Cái

AD16-16SM-220V Đèn Còi Báo

SL-79 Đèn LED Chớp Đỏ

Đèn LED chớp đỏ, 12VDC

79,000 đ/Cái

Còn: 214 Cái

SL-79 Đèn LED Chớp Đỏ
Thegioiic live support