Đế Hàn LED, Thấu Kính(LEN), Vỏ Đèn (15)

List product List gallery

Đế Hàn LED 4x1W Nhôm V2

LED 4x1W, D=40mm, giúp tản nhiệt

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 131 Cái

Đế Hàn LED 4x1W Nhôm V2

Đế Hàn LED 12x1W Nhôm

LED 12x1W, D=78mm, giúp tản nhiệt

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 106 Cái

Đế Hàn LED 12x1W Nhôm

Đế Hàn LED 9x1W Nhôm

LED 9x1W, D=60mm, giúp tản nhiệt

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Đế Hàn LED 9x1W Nhôm

Vỏ Chụp LENs 20x14mm

Dùng để chụp LENs loại D=20mm, H=14mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1178 Cái

Vỏ Chụp LENs 20x14mm

Thấu Kính 1 LED 20x13mm

Thấu kính chụp LED 1W 3W, góc 15, 30, 45, 60, 90, 120 độ

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 438 Cái

Thấu Kính 1 LED 20x13mm

Đế Hàn LED 1W RGB

LED 1W, 3W RGB, D=20mm, giúp tản nhiệt

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 913 Cái

Đế Hàn LED 1W RGB

Đế Hàn LED 15x1W Nhôm

LED 15x1W, D=90mm, giúp tản nhiệt

9,900 đ/Cái

Hàng còn: 91 Cái

Đế Hàn LED 15x1W Nhôm

Đế Hàn LED 7x1W Nhôm

LED 7x1W, D=50mm, giúp tản nhiệt

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 401 Cái

Đế Hàn LED 7x1W Nhôm

Đế Hàn LED 4x1W Nhôm V1

LED 4x1W, D=45mm, giúp tản nhiệt

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 888 Cái

Đế Hàn LED 4x1W Nhôm V1

Đế Hàn LED 5x1W Nhôm V1

LED 5x1W, D=50mm, giúp tản nhiệt

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 162 Cái

Đế Hàn LED 5x1W Nhôm V1

Đế Hàn LED 3x1W Nhôm

LED 3x1W, D=32mm, giúp tản nhiệt

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 634 Cái

Đế Hàn LED 3x1W Nhôm

Đế Hàn LED 5x1W Nhôm V2

LED 5x1W, D=50mm, giúp tản nhiệt

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 874 Cái

Đế Hàn LED 5x1W Nhôm V2

Đế Hàn LED 1x1W Nhôm

LED 1x1W, D=16mm, giúp tản nhiệt

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Đế Hàn LED 1x1W Nhôm

Thấu Kính 1 LED 1W3W

Thấu kính chụp LED 1W, 3W, góc 5, 10, 15, 25, 30, 45, 60, 90, 120 độ

800 đ/Cái

Hàng còn: 3554 Cái

Thấu Kính 1 LED 1W3W

Thấu Kính 3 LED 1W3W

Thấu kính chụp LED, loại 3x1W

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 330 Cái

Thấu Kính 3 LED 1W3W
Chat