Đế Cầu Chì (14)

List product List gallery

Hộp Cầu Chì 6X30MM

Điện áp (max): 250VAC, Dòng (max): 10A, Áp dụng cầu chì: 6x30mm

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 486 Cái

Hộp Cầu Chì 6X30MM

5X20 Đế Cầu Chì Hàn PCB

250VAC 6A, đế cầu chì 5x20mm hàn PCB có nắp chống nước

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 795 Cái

5X20 Đế Cầu Chì Hàn PCB

R3-24 Hộp Cầu Chì

Điện áp (max): 250VAC, Dòng (max): 10A, Áp dụng cầu chì: 5x20mm

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 112 Cái

R3-24 Hộp Cầu Chì

R3-11 Hộp Cầu Chì

Điện áp (max): 250VAC, Dòng (max): 10A, Áp dụng cầu chì: 5x20mm

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 424 Cái

R3-11 Hộp Cầu Chì

R3-54B Hộp Cầu Chì

Điện áp (max): 250VAC, Dòng (max): 6.3A, Áp dụng cầu chì: 5x20mm

23,000 đ/Cái

Hết hàng

R3-54B Hộp Cầu Chì

FH043 Hộp Cầu Chì

Điện áp (max): 250VAC, Dòng (max): 10A, Áp dụng cầu chì: 5x20mm

3,000 đ/Cái

Hết hàng

FH043 Hộp Cầu Chì

MF528 Hộp Cầu Chì

Điện áp (max): 250VAC, Dòng (max): 10A, Áp dụng cầu chì: 5x20mm

18,000 đ/Cái

Hết hàng

MF528 Hộp Cầu Chì

MF527 Hộp Cầu Chì

Điện áp (max): 250VAC, Dòng (max): 10A, Áp dụng cầu chì: 5x20mm

19,000 đ/Cái

Hết hàng

MF527 Hộp Cầu Chì

R3-12 Hộp Cầu Chì

Điện áp (max): 250VAC, Dòng (max): 10A, Áp dụng cầu chì: 5x20mm

27,000 đ/Cái

Hết hàng

R3-12 Hộp Cầu Chì

Hộp Nối Cầu Chì 5X20

Hộp nối cầu chì 10A, dây 16AWG, screw type

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

Hộp Nối Cầu Chì 5X20

FS-3208 Đế Cầu Chì

Fuse socket size LxWxH (10.92 x 3.81 x 16.25mm)

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 144 Cái

FS-3208 Đế Cầu Chì

BLX-A Đế Cầu Chì

Fuse Socket 5x20MM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 118 Cái

BLX-A Đế Cầu Chì

5X20 Hộp Cầu Chì

Ổ cầu chì 5x20MM 10A 250VAC

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 723 Cái

5X20 Hộp Cầu Chì

5X20-DIP Đế Cầu Chì

Đế cầu chì 5x20mm hàn PCB

400 đ/Cặp(2cái)

Hàng còn: 1928 Cặp(2cái)

5X20-DIP Đế Cầu Chì
Chat